Przepisy dotyczące pracy na wysokości – czy pracodawcy naprawdę znają swoje prawne obowiązki w zakresie ochrony swoich pracowników?

Praca na wysokości to zajęcie, które zaliczane jest do prac niebezpiecznych. Z tego też powodu praca ta wymaga od pracowników odpowiedniej kondycji zdrowotnej oraz stosowania dodatkowych zabezpieczeń, chroniących przed upadkiem.

Chcąc podjąć się takiej pracy, należy jednak pamiętać, że oprócz ryzyka, jakie się z tym wiążę, konieczne jest również zadbanie o wykonanie odpowiednich badań lekarskich, czy też ukończenie specjalnych szkoleń z zakresu zasad BHP, czy też obsługi sprzętu asekuracyjnego. Prowadząc prace na wysokości zarówno na pracodawcy, jak i pracowniku ciąży wiele obowiązków, dlatego warto dokładnie zapoznać się z tym tematem, aby wiedzieć, na co zwrócić uwagę i o czym pamiętać, chcąc prowadzić prace na wysokości.

Czym jest praca na wysokości?

W potocznym rozumieniu każda praca, która odbywa się wyżej niż na poziomie gruntu, może być uważana za pracę na wysokości. Według prawa jednak działa to trochę inaczej i kwestie te regulują konkretne przepisy. Dokładną definicję pracy na wysokości można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, nr 129, poz. 844). Pojęcie to rozumiane jest przez prawo jako wszelkie prace, które realizowane są na wysokości minimum 1 metra ponad powierzchnią gruntu (ziemi, podłogi itp.). Są jednak dwa wyjątki od tej definicji: gdy platforma, na której stoi pracownik znajduje się nad ziemią, ale jest osłonięta z boków ścianami o wysokości minimum 1,5 m, lub gdy ma inne stałe zabezpieczenia, zapobiegające spadnięciu. Wszelkie inne sytuacje, kiedy to pracownik realizuje działania na wysokości wyższej niż 1 m, uważne są za prace na wysokości. 

Prawne obowiązki pracodawcy

Z racji tego, że prace na wysokości zaliczane są do działań szczególnie niebezpiecznych, pracodawca ma wiele obowiązków, o których musi pamiętać, aby zadbać o bezpieczeństwa pracowników wykonujących tego typu prace.  Do najważniejszych można zaliczyć:

  • zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami realizowanymi przez wyznaczone do tego osoby,
  • zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które są zgodne z wymaganiami prawnymi i mają niezbędne atesty bezpieczeństwa (szelki bezpieczeństwa, kask, lina zabezpieczająca przymocowana do stałych elementów konstrukcyjnych itd.),
  • zapewnienie pracownikom szkolenia stanowiskowego w związku z pracą na wysokości. 

Oprócz tych podstawowych kwestii pracodawca musi również pamiętać o odpowiednim przygotowaniu stanowiska pracy do realizacji prac cna wysokości. Zgodnie z wymogami na powierzchniach wzniesionych powyżej 1 metra nad ziemią, podłogą lub innym podłożem, powinny być zamontowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 metra i krawężników o wysokości minimum 0,15 metra. Prace na wysokości powinny być realizowane w taki sposób, aby nie wymuszało to na pracownikach wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys danego urządzenia, na którym stoi pracownik. Jeśli zapewnienie takich zabezpieczeń jest niemożliwe, pracodawca musi zastosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości. Środki te powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju oraz warunków wykonywanej pracy.

pracownik

Szkolenia w zakresie pracy na wysokości

Praca na wysokości to zajęcie, które może być bardzo niebezpieczne w sytuacji, gdy wykonywane jest w nieodpowiedni sposób i z wykorzystaniem nieodpowiedniego sprzętu oraz zabezpieczeń. Z tego względu tak ważną kwestią jest odpowiednie przygotowanie pracowników do tego typu pracy. W tym celu dobrym rozwiązaniem są szkolenia BHP Wrocław, które mogą być przeprowadzane przez firmy zajmujące się tego typu zagadnieniami i posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia takich szkoleń. Kursy tego typu powinny być organizowane przez pracodawcę i to również on jest odpowiedzialny za to, aby każdy pracownik realizujący pracę na wysokości ukończył tego typu szkolenie. Kurs ten pozwala poznać wszelkie zasady i przepisy dotyczące BHP podczas pracy na wysokości, co znacząco podnosi bezpieczeństwo pracowników i pozwala na realizację prac w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa.

Kategoria: Biznes

Sprawdź:

Folia do sianokiszonki – na jakie parametry należy zwrócić uwagę? Folia do sianokiszonki – na jakie parametry należy zwrócić uwagę?
Audyt wewnętrzny a zewnętrzny – podstawowe różnice Audyt wewnętrzny a zewnętrzny – podstawowe różnice
Ciekawe atrakcje sportowe na Dolym Śląsku. Nasze polecenia Ciekawe atrakcje sportowe na Dolym Śląsku. Nasze polecenia
Wynagrodzenie kierowców w 2023 roku – od czego zależy? Wynagrodzenie kierowców w 2023 roku – od czego zależy?
Opolski biznes w jednym miejscu.