Personel a sposoby certyfikacji jego kompetencji

Certyfikacja ISO to dziś jedno z niewielu tak skutecznych i dających szybkie rezultaty narzędzi polepszania działania firmy. Wprowadzanie sprawdzonych systemów zarządzania, które są na rynku certyfikacji jedną z najpopularniejszych opcji powoduje, że coraz więcej firm działa dziś w oparciu o bardzo przemyślaną i zrównoważoną strategię pracy zbudowaną na bezpośredniej kontroli ryzyka, odpowiedzialności kierownictwa oraz dużej świadomości pracowników. Co ciekawe, ci ostatni też mogą podlegać procesom certyfikacji. Firmy są dziś coraz bardziej świadome faktu, że dzięki wdrożeniu ISO można sprawniej zarządzać ludźmi i zwiększać ich efektywność. Przeszkoleni pracownicy, którzy swoje umiejętności mogą poprzeć certyfikatem dużo bardziej angażują się w powierzone im zadania i mają większą świadomość procesów, których są integralną częścią.

Pracownicy

Sposoby certyfikacji kompetencji personelu

Kwalifikacje uzyskane przez pracowników na etapie studiów czy przygotowania zawodowego są bardzo szybko weryfikowane przez praktykę. Nowoczesne technologie, które pojawiają się w firmach na porządku dziennym powodują, że bez nieustannego poszerzania swojej wiedzy pracownik staje się po czasie coraz mniej użyteczny.

Coraz większe wymagania ze strony pracodawców, idące często w parze z wymaganiami jakie stawia przed pracownikami wprowadzony w firmie system zarządzania zgodny z określoną normą ISO sprawiają, że na rynku rodzi się zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, których wiedza i umiejętności są w odpowiedni sposób potwierdzone. Instrumentem do tego służącym jest właśnie certyfikacja personelu.

Jak jednak wdrożyć certyfikację kompetencji personelu? Nie ma dziś jednej, konkretnej normy ISO odpowiadającej za szkolenia i certyfikację pracowników, gdyż oczywiście charakterystyka pracy na różnych stanowiskach jest zupełnie inna. Mimo to wiele akredytowanych placówek zajmujących się certyfikacją według ISO organizuje szkolenia dla pracowników konkretnych dziedzin opierając się o odpowiadające danej branży i potrzebom firmy normy międzynarodowe. Szkolenia takie są zwykle dość intensywne i wymagające, lecz ich efektem jest właśnie ceniony certyfikat potwierdzenia umiejętności, który podobnie jak w przypadku certyfikatów związanych z systemami zarządzania nie jest bezterminowy i wymaga od pracownika ciągłego doskonalenia swoich umiejętności.

Dlaczego warto certyfikować personel

Certyfikat poświadczający wiedzę i umiejętności pracownika to oczywiście przede wszystkim jego osobiste potwierdzenie własnych umiejętności. Pracodawca, który decyduje się na certyfikowanie pracowników ma jednak nie mniejsze korzyści z faktu zatrudniania certyfikowanych pracowników.  Certyfikat może stanowić bowiem kartę przetargową w rozmowach biznesowych, będąc dla wielu firm sposobem na szybką weryfikację wartości firmy i traktowany jako faktyczne narzędzie pracy i doskonalenia działań firmy przynosi wymierne rezultaty.

Możliwość poświadczenia własnych umiejętności certyfikatem jest także korzystna dla motywacji i zaangażowania pracowników, którzy poprzez certyfikat czują się bardziej zobowiązani do efektywnej i sumiennej pracy. Jeśli ich certyfikat idzie w parze z wprowadzoną na danym stanowisku pracy normą ISO, spełnienie jej wymagań będzie znacznie łatwiejsze dla pracowników, którzy muszą pilnować też własnego interesu – to skok motywacji, który przekłada się realnie na dobro firmy. Certyfikaty dla pracowników to też szansa na potwierdzenie kompetencji przez bezstronnych egzaminatorów, co oczywiście dodaje prestiżu i dodatkowej wagi umiejętnościom pracownika.

Z punktu widzenia firmy, certyfikowanie personelu to przede wszystkim zagrywka praktyczna, mająca na celu sprawdzenie i uaktualnienie ich umiejętności oraz stworzenie warunków, w których pracownicy będą nastawieni na ciągłe doskonalenie i minimalizację ryzyka, będące przecież podstawą wszystkich norm ISO. Posiadanie certyfikatu to jednak również zabieg wizerunkowy, znacząco wpływający na to jak firma odbierana jest zarówno przez klientów, jak i potencjalnych i obecnych partnerów biznesowych. Tam, gdzie w grę wchodzą oficjalne certyfikaty, firma widziana jest jako bardziej wartościowa i solidna. A przecież w walce z konkurencją to właśnie te cechy mają często największe znaczenie.

Kategoria: Wydarzenia

Sprawdź:

Jak działają karty-klucze do hotelu? Jak działają karty-klucze do hotelu?
Przepisy dotyczące pracy na wysokości – czy pracodawcy naprawdę znają swoje prawne obowiązki w zakresie ochrony swoich pracowników? Przepisy dotyczące pracy na wysokości – czy pracodawcy naprawdę znają swoje prawne obowiązki w zakresie ochrony swoich pracowników?
Urządzenie pomiarowe do maszyn z serii TMPO – co warto o nich widzieć Urządzenie pomiarowe do maszyn z serii TMPO – co warto o nich widzieć
Nauka ponownego oddychania po Covid – poznaj opinię ekspertów Nauka ponownego oddychania po Covid – poznaj opinię ekspertów
Opolski biznes w jednym miejscu.