Monitoring – gdzie jest zabroniony?

Prawo do monitorowania swojej posesji ma praktycznie każdy, zwłaszcza w sytuacji poczucia zagrożenia. Istnieją jednak pod tym względem zasady, jakich należy przestrzegać.

Poniżej wyjaśnimy, gdzie kamery monitorujące nie mogą być umieszczane – dotyczy to zarówno terenu posesji, jak i pomieszczeń wewnątrz budynku.

Jaki sposób umieszczania kamer prywatnego użytku jest zabroniony?

Umieszczanie kamer na posesji

Ogólnie zakładanie monitoringu samo w sobie nie jest nielegalne, zaczynając jednak od posesji prywatnych, kamery nie mogą obejmować swoim zasięgiem posesji sąsiadów. Jeśli tak się dzieje, sąsiad ma prawo żądać zaniechania monitoringu jego posesji, a także zadośćuczynienia w formie finansowej, czy też naprawienia szkody majątkowej, jeżeli taka powstanie.

Konieczne jest jednak wykazanie zależności pomiędzy doznaną krzywdą, a zamontowanym systemem monitorującym. Możliwe jest jednak ustalenie z sąsiadem, że monitoring obejmie również jego posesję w celach bezpieczeństwa za jego zgodą. Wówczas warto jednak taką zgodę zawrzeć na piśmie.

Instalacja monitoringu w domu

O ile w przypadku kamer rozmieszczonych na podwórku można udzielić na ten temat informacji sąsiadom wraz z zapewnieniem, że nie obejmuje on ich posesji, o tyle już zakładanie kamer wewnątrz domu nie podlega konieczności zgłaszania. 

Musisz jednak pamiętać o uzyskaniu zgody od pozostałych domowników. Montaż kamery w prywatnych pokojach, czy też w łazience na pewno spotka się ze stanowczym sprzeciwem, lecz monitorowanie pomieszczeń użytku codziennego typu salon, przedpokój lub kuchnia na pewno będzie pomysłem wartym rozważenia.

O czym pamiętać, instalując monitoring w pracy?

Regulacje związane z instalacją monitoringu w miejscu pracy są dokładnie określone w art. 22 kodeksu pracy. Zgodnie z tym artykułem, prawo dopuszcza założenie monitoringu w sytuacji, gdy pracodawcy zależy na ochronie pracowników, mienia, a także uniknięcia sytuacji, w których ujawnienie określonych informacji mogłoby narazić firmę na straty.

W jakich pomieszczeniach kamery są zakazane?

Kamery są zakazane w palarniach, szatniach, stołówkach, toaletach i innych pomieszczeniach sanitarnych, lecz jedynie w przypadku udostępniania pomieszczeń dla zakładowej organizacji związkowej. W pozostałych przypadkach stosowanie monitoringu w wyżej wymienionych miejscach jest dozwolone, pod warunkiem jednak że zostaną zastosowane technologie uniemożliwiające rozpoznanie nagrywanych osób.

Nietrudno się jednak domyśleć, że umieszczenie monitoringu w pomieszczeniach, w których personel szczególnie potrzebuje prywatności, jest mocno kontrowersyjnym posunięciem, dlatego też pracodawca musi uzyskać przedtem zgodę członków organizacji związkowej, a jeśli w pracy takiej organizacji nie ma – wówczas ma on obowiązek uzyskać zgodę członków personelu.

Monitoring wizyjny – czy trzeba o nim informować?

Prawo nie nakłada ograniczeń w zakresie monitorowania posesji prywatnej, pod warunkiem, że kamery nie obejmują swoim zasięgiem podwórek sąsiadów. W takim przypadku nie ma obowiązku informowania ich o tym, że podwórko jest monitorowane. Podobnie jest z kamerami wewnątrz domu – nie musisz udzielać o tym informacji osobom z zewnątrz. Warto jednak uprzedzić domowników.

W przypadku stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy, sprawa wygląda nieco inaczej. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o monitoringu przed zatrudnieniem, a jeśli ma uruchomienie monitoringu w planach – musi to zrobić na 14 dni przed włączeniem.

wizyjny monitoring

Czy można zaskarżyć za założenie monitoringu?

Tak i to niezależnie od tego, czy chodzi o monitoring prywatny, czy też stosowany w pracy. Konieczne jest jednak wykazanie istnienia związku doznanej szkody a założeniem kamer. Dlatego też, jeśli mowa o zakładach pracy, pracownik może zaskarżyć pracodawcę o założenie kamer np. w szatni, pomieszczeniach sanitarnych i innych miejscach, w których na ogół unika się zakładania kamer.

W takim wypadku pracodawca ma obowiązek wykazać, że umieszczenie kamer w newralgicznym punkcie było niezbędne ze względu na bezpieczeństwo pracowników, mienia, czy też najważniejszych tajemnic firmy.

Kategoria: Aktualności

Sprawdź:

Bezpieczeństwo i komfort – dlaczego warto zainwestować w monitoring nieruchomości? Bezpieczeństwo i komfort – dlaczego warto zainwestować w monitoring nieruchomości?
Zdrowy sen – dlaczego wybór piżamy jest ważny? Zdrowy sen – dlaczego wybór piżamy jest ważny?
Do czego wykorzystuje się tuleje papierowe? Do czego wykorzystuje się tuleje papierowe?
Doradca podatkowy a księgowy – czym różnią się ich kompetencje? Doradca podatkowy a księgowy – czym różnią się ich kompetencje?
Opolski biznes w jednym miejscu.