Metody rehabilitacyjne stosowane w leczeniu dzieci

Rehabilitacja stanowi ważny element w procesie leczenia dzieci z różnego rodzaju schorzeniami. W zależności od choroby oraz indywidualnych potrzeb pacjenta, stosowane są różne metody rehabilitacyjne, które mają na celu przywrócenie pełnej sprawności ruchowej oraz umożliwienie dziecku normalnego funkcjonowania. W poniższym wpisie przedstawiamy więc najczęściej stosowane metody rehabilitacyjne w leczeniu dzieci, ich zalety oraz skuteczność w procesie terapeutycznym, by każdy opiekun mógł zobaczyć, jak ważna jest rehabilitacja w okresie dziecięcym.

Na czym polega specyfika rehabilitacji dzieci?

Rehabilitacja dzieci jest procesem mającym na celu nauczenie ich jak funkcjonować samodzielnie w przypadku chorób wpływających na układ ruchu. Dzięki rehabilitacji otrzymują one profesjonalną opiekę medyczną, psychologiczną i społeczną, by osiągnąć jak najlepszy stan zdrowia. 

Rehabilitacja dzieci wymaga od terapeutów specjalistycznych umiejętności oraz zrozumienia potrzeb i ograniczeń dzieci, co przekłada się na indywidualny i elastyczny charakter terapii.

W rehabilitacji dzieci ważną rolę odgrywają również rodzice i opiekunowie, którzy są integralną częścią procesu terapeutycznego i powinni być zaangażowani we wszystkie etapy leczenia. 

W jakich przypadkach rehabilitacja dzieci jest wskazana? 

Wspomniano już, że dzieci, które wymagają rehabilitacji, najczęściej cierpią na schorzenia układu ruchu, ale nie tylko. Do gabinetów trafiają dzieci posiadające: 

 • Wrodzone wady i choroby, np. porażenie mózgowe, wodogłowie, zespół Downa, zespół Aspergera, wrodzone wady serca, wrodzone wady kręgosłupa itp.
 • Choroby układu nerwowego, np. stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, choroba Alzheimera, choroby neurodegeneracyjne.
 • Choroby układu mięśniowo-szkieletowego, czyli choroba zwyrodnieniowa stawów, zwichnięcia, skręcenia, złamania, pourazowe uszkodzenia kończyn, choroby reumatyczne itd.
 • Choroby układu oddechowego, np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, mukowiscydoza, choroby płucne.
 • Choroby układu krążenia, czyli niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, choroby tętnic i inne.
 • Choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca, choroby tarczycy, problemy hormonalne itp.
 • Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego spowodowane urazami: głowy, rdzenia kręgowego, czy kręgosłupa.
 • Trudności w nauce i zachowaniu, np. dysleksja, dysortografia, ADHD, zaburzenia emocjonalne i zachowania, zaburzenia sensoryczne i inne.

W przypadku tych schorzeń, dzieci potrzebują specjalistycznej opieki, która pozwoli im na osiągnięcie jak największej samodzielności i poprawę jakości życia.

Jakie są metody rehabilitacji dzieci?

Istnieje wiele metod rehabilitacji dzieci, a wybór odpowiedniej metody zależy od indywidualnych potrzeb i problemów każdego dziecka. Oto kilka popularnych metod rehabilitacji:

 1. Metoda Bobath — ta metoda skupia się na pracy z dziećmi z zaburzeniami ruchowymi. Terapia Bobath polega na rozwijaniu prawidłowych wzorców ruchowych poprzez wykorzystanie ćwiczeń, które mają na celu poprawę kontroli ruchowej, równowagi i koordynacji.
 2. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – skupia się ona na pracy z dziećmi z zaburzeniami poznawczymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Terapia CBT pomaga dzieciom w nauce nowych umiejętności i zmianie niepożądanych zachowań.
 3. Terapia sensoryczna — metoda skupiająca się na pracy z dziećmi, które mają problemy z przetwarzaniem sensorycznym. Polega ona na wykorzystaniu różnych technik, aby pomóc dziecku zwiększyć jego zdolność do przetwarzania informacji czuciowych.
 4. Terapia manualna — ta metoda dotyczy dzieci, które mają problemy z układem mięśniowo-szkieletowym. Terapia ta polega na wykorzystaniu różnych technik manipulacyjnych, aby poprawić ruchomość stawów i zmniejszyć ból.
 5. Terapia mowy i języka – stosuje się ją u dzieci, które mają problemy z komunikacją werbalną lub językową. Terapia mowy i języka wykorzystuje różne techniki, aby pomóc dziecku w nauce mowy i polepszeniu ruchowości języka.

Warto też zaznaczyć, że specyfika podejmowanej terapii rehabilitacyjnej powinna być dobrana przez szereg specjalistów takich jak fizjoterapeuci, logopedzi, psycholodzy i lekarze rodzinni. Ponadto powinna uwzględniać wiek dzieci, ich rozwój fizyczny i emocjonalny oraz ich indywidualne potrzeby i zainteresowania. 

dziecko

Podsumowanie 

Jak można zauważyć, rehabilitacja dzieci jest procesem niezwykle ważnym dla przywrócenia pełnej sprawności ruchowej oraz umożliwienia dziecku normalnego funkcjonowania w przypadku chorób wpływających na układ ruchu, a także w przypadku innych schorzeń. Specyfika rehabilitacji dzieci wymaga od terapeutów specjalistycznych umiejętności oraz zrozumienia potrzeb i ograniczeń dziecka, a także zaangażowania rodziców i opiekunów w proces terapeutyczny. Warto zapamiętać, że wybór odpowiedniej metody rehabilitacji zależy od indywidualnych potrzeb i problemów każdego dziecka. Najważniejsze jednak, aby rehabilitacja była prowadzona systematycznie i z zaangażowaniem, ponieważ tylko wtedy przynosi najlepsze efekty w procesie leczenia dzieci.

Kategoria: Informacje

Sprawdź:

Bezpieczeństwo i komfort – dlaczego warto zainwestować w monitoring nieruchomości? Bezpieczeństwo i komfort – dlaczego warto zainwestować w monitoring nieruchomości?
Zdrowy sen – dlaczego wybór piżamy jest ważny? Zdrowy sen – dlaczego wybór piżamy jest ważny?
Do czego wykorzystuje się tuleje papierowe? Do czego wykorzystuje się tuleje papierowe?
Doradca podatkowy a księgowy – czym różnią się ich kompetencje? Doradca podatkowy a księgowy – czym różnią się ich kompetencje?
Opolski biznes w jednym miejscu.