Kredyt we frankach – jak osiągnąć sprawiedliwość?

Osoby, które wzięły kredyt we frankach szwajcarskich, odczuwają obecnie liczne negatywne skutki swojej decyzji. Przed laty, gdy waluta ta była uważana za szczególnie stabilną, kredytobiorcy nie zostali poinformowani o ryzyku związanym z kredytem w walucie innej niż polski złoty. Doprowadziło to w efekcie do zadłużenia wielu Polaków i niemożności spłacenia przez nich wysokich rat.

Jak działają kredyty w obcej walucie?

Kredyt w obcej walucie, zwany walutowym lub dewizowym, udzielany jest w innej walucie niż ta, która obowiązuje w danym kraju. W wypadku Polski kredyty walutowe udzielane były najczęściej w euro, funtach brytyjskich, dolarach amerykańskich lub wspomnianych wcześniej frankach szwajcarskich. Atrakcyjność tego typu kredytów wynikała z ich stosunkowo niskiego oprocentowania, które było następstwem stosowania niższych stóp procentowych w innych strefach walutowych. Kredyty dewizowe wiążą się jednak ze sporym ryzykiem dla kredytobiorców z uwagi na zmienność kursu walut.

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

W dniu 3 października 2019 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie oznaczone sygnaturą C – 260/18 dotyczące kwestii kredytów we frankach szwajcarskich. Treść dokumentu w znacznej mierze pokrywa się z wcześniejszymi poglądami oraz interpretacjami obowiązujących przepisów. Dodatkowo wskazuje także niezwykle istotną z punktu widzenia kredytobiorców kwestię związaną z ważnością umów o kredyt we frankach szwajcarskich, jaką jest niewładność sądów do samodzielnego zastępowania wyeliminowanych postanowień umownych innymi wiążącymi zapisami formalnymi.

Zastosowanie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w praktyce

Orzeczenie Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości jest dokumentem prawnym obowiązującym we wszystkich postępowaniach dotyczących stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. W związki z nim polskie sądy nie mogą zmieniać umów o kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich poprzez zastępowanie klauzul waloryzacyjnych innymi zapisami – procedura ta była wcześniej stosowana w celu dalszego wykonywania umowy kredytowej. Orzeczenie Trybunału powoduje więc unieważnienie umów, w których stwierdzona została tak zwana abuzywność klauzul waloryzacyjnych, unieważnienie ma przy tym moc wsteczną. W teorii oznacza to, że zarówno bank, jak i kredytobiorca, muszą dokonać rozliczeń wszystkich środków, wpłaconych i niewypłaconych, po kursie franka szwajcarskiego z dnia podpisania umowy. W praktyce orzeczenie nie jest wystarczające do stwierdzenia nieważności umowy kredytu i stanowi wyłącznie narzędzie umożliwiające prowadzenie bardziej skutecznej walki z bankami w sądach.

Jak walczyć z bankami?

Mimo orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, osiągnięcie sukcesu w walce z bankami w sądach wymaga wciąż wiele pracy ze strony kredytobiorcy. Każda sprawa przed sądem wymaga wnikliwej analizy umowy kredytowej wraz ze wszystkimi związanymi z nią dokumentami. Konieczna jest ponadto właściwa wykładnia i zastosowanie przepisów polskiego prawa cywilnego, pozwalających stwierdzić abuzywność, a także, w ostateczności, nieważność umów. Problemy dla kredytobiorców wynikają między innymi z braku jednoznacznych rozstrzygnięć w sprawie kredytów denominowanych oraz konieczności spłaty części kredytu od razu w wypadku unieważnienia umowy. W walce z bankami pomocne są kancelarie adwokackie, które w związku z obecnością klauzul abuzywnych w umowach kredytów dewizowych we frankach szwajcarskich mogą nieść pomoc poszkodowanym kredytobiorcom.

Pomoc dla frankowiczów

Kancelaria prawna może pomóc Frankowiczom zmniejszyć koszty kredytu poprzez uzyskanie unieważnienia zastosowanych w umowie kredytowej niedozwolonych klauzul. Wyspecjalizowany w analizie umów kredytowych we frankach szwajcarskich zespół prawników złoży w imieniu kredytobiorcy odpowiedni pozew umożliwiający dochodzenie swoich praw przed sądem. Do kancelarii prawnej mogą zgłaszać się osoby, które:

  • aktualnie spłacają kredyt we frankach szwajcarskich,
  • wypowiedziały kredyt we frankach szwajcarskich,
  • spłaciły kredyt we frankach szwajcarskich,
  • chcą złożyć pozew dotyczący kredytu dewizowego we frankach szwajcarskich,
  • posiadają windykowane kredyty we frankach szwajcarskich,
  • są w trakcie egzekucji komorniczej.

Do kontaktu z kancelarią zachęcane są również osoby, które chcą poznać koszty prowadzenia sprawy frankowej.

Kancelaria Adwokacka WK zajmuje się postępowaniami sądowymi prowadzącymi do usunięcia z umów kredytowych niedozwolonych postanowień, które nie zostały wcześniej uzgodnione z kredytobiorcą. Jest w stanie zmniejszyć zadłużenie poszkodowanego lub doprowadzić do odwalutowania umowy kredytu dewizowego we frankach szwajcarskich. Dzięki pomocy Kancelarii Adwokackiej WK możliwe jest wygranie sporu z bankiem i odzyskanie pieniędzy.

Kategoria: Informacje

Sprawdź:

Jakie objawy u niemowlaka powinny zaniepokoić? Jakie objawy u niemowlaka powinny zaniepokoić?
Koszty rozwodu – kto, kiedy i ile musi zapłacić? Koszty rozwodu – kto, kiedy i ile musi zapłacić?
Zawroty głowy a astygmatyzm Zawroty głowy a astygmatyzm
Autoryzowane a nieautoryzowane serwisy Apple – gdzie bezpiecznie i tanio oddać macbooka do naprawy? Autoryzowane a nieautoryzowane serwisy Apple – gdzie bezpiecznie i tanio oddać macbooka do naprawy?
Opolski biznes w jednym miejscu.