CSR i ESG w działaniach firmy – czym się różnią?

Nieustanne zmiany klimatyczne wymuszają na przedsiębiorstwach wdrażanie różnego rodzaju zmian, które modyfikują dotychczasowe normy oraz standardy. W tym zakresie przewijają się dwa zagadnienia, takie jak CSR oraz ESG. Okazuje się jednak, że tylko nieliczne osoby wiedzą, co one oznaczają. Warto więc przyjrzeć się nieco bliżej obu tym zagadnieniom oraz dowiedzieć się, jakie są między nimi różnice oraz podobieństwa.

Czym jest CSR?

CSR, z j. ang. Corporate Social Responsibility, to społeczna odpowiedzialność biznesu. Definicja ta określa wszystkie działania podejmowane przez konkretną organizację, które uwzględniają nie tylko interesy samego przedsiębiorstwa, ale również społeczny. W praktyce oznacza to podejmowania kroków, które mają na celu wzięcie odpowiedzialności za pracowników, wspólnotę lokalną oraz środowisko. Jest to więc swego rodzaju strategii, która ma pozytywnie wpłynąć na całe otoczenie, w jakim funkcjonuje dana firma.

Co to jest ESG?

ESG, to Enviromental, Social and Corporate Governance, co w tłumaczeniu oznacza środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny. ESG jest podstawą strategii działań całej firmy. 

ESG a CSR – czym dokładnie się od siebie różnią?

Już na pierwszy rzut oka dokładnie widać, że zarówno pojęcie ESG, jak i CSR odnosi się do świadomej działalności przedsiębiorstw oraz różnego rodzaju działań na rzecz ekologii oraz lokalnej społeczności. Mimo że dotyczą one podobnych zagadnień, to są między nimi znaczące różnice. CSR określa jakościowe działania podejmowane przez organizację w zakresie ekologii. ESG natomiast pozwala oceniać skuteczność tych działań. Warto przyjrzeć się nieco bliżej zagadnieniom, które kryją się pod tym skrótem.

biznes

Jeśli chodzi o środowisko naturalne, to ESG obejmuje wszystkie czynniki, które wpływają przez funkcjonowanie firmy na otoczenie. W praktyce dotyczy to gównie wykorzystania zasobów naturalnych czy stosowanie odnawialnych źródeł energii. Z kolei działania związane ze społeczeństwem obejmują podejmowane decyzje wpływające na zewnętrzne i wewnętrzne otoczenie organizacji. Można je interpretować więc jako działania względem pracowników oraz klientów. Natomiast ład korporacyjny odnosi się do konkretnych strategii wewnętrznych związanych z ogólną działalnością firmy. 

Jakie są dokładne zasady CSR oraz ESG?

Firmy, które chcą działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju powinny stosować zarówno normy CSR, jak i ESG. Ma to kluczowe znaczenie dla tego, w jaki sposób organizacja jest postrzegana zarówno przez pracowników, jak i osoby z otoczenia. Podjęte działania wpływają więc na zaufanie do przedsiębiorstwa, opinie klientów oraz utrzymanie atmosfery wśród pracowników. Coraz więcej firm wdraża zasady CSR oraz ESG, gdyż zdaje sobie sprawę z tego, jak duże mają one znaczenie. 

W przypadku działań zgodnych z CSR kluczowe znaczenie ma działalność wpływająca korzystnie na środowisko naturalne. Są to więc wszelkie decyzje związane z ochroną środowiska czy rozsądnym korzystaniem z zasobów naturalnych. Inny obszar działań obejmuje różne kampanie na rzecz lokalnego społeczeństwa.

W 2021 roku Unia Europejska wdrożyła dyrektywę CSRD, czyli Corporate Sustainability Reporting Directive. Nakłada ona obowiązek składania corocznych raportów ESG dla firm objętych tymi działaniami. Taki dokument ma być podzielony na wspomniane już działy dotyczące środowiska, ładu korporacyjnego oraz społeczeństwa. 

Strategia ESG – dlaczego warto?

ESG uzupełnia oraz w wielu różnych aspektach zastępuje idee CSR. Wdrożenie norm przede wszystkim pozwala monitorować na bieżąco to, jaki wpływ ma organizacja na całe otoczenie. Jest to bardzo ważne, gdyż pozwala modyfikować pewne działania, jeśli jest to konieczne. Mimo że strategia ESG związana jest z kosztami dotyczącymi przygotowania corocznego raportu, to działania podejmowane w jej ramach mogą znacząco ograniczyć wydatki firmy. W dłuższej perspektywie takie działania mają więc wiele korzyści. 

Wdrożenie strategii ESG wpływa również na lepsze postrzeganie całej organizacji. Można wykorzystać ją w celach marketingowych oraz budowania wizerunku. To z kolei przekłada się na lepszą pozycję na rynku oraz przewagę konkurencyjną. Mimo że wiąże się to nie tylko z wydatkami, ale i czasem, jaki trzeba na to poświęcić, strategia ESG może przynieść wymierne korzyści dla całej firmy. 

Kategoria: Informacje

Sprawdź:

Bezpieczeństwo i komfort – dlaczego warto zainwestować w monitoring nieruchomości? Bezpieczeństwo i komfort – dlaczego warto zainwestować w monitoring nieruchomości?
Zdrowy sen – dlaczego wybór piżamy jest ważny? Zdrowy sen – dlaczego wybór piżamy jest ważny?
Do czego wykorzystuje się tuleje papierowe? Do czego wykorzystuje się tuleje papierowe?
Doradca podatkowy a księgowy – czym różnią się ich kompetencje? Doradca podatkowy a księgowy – czym różnią się ich kompetencje?
Opolski biznes w jednym miejscu.