Ukraińcy w Polsce – jak uzyskać pozwolenie na pobyt i pracę

Polski rynek pracy jest otwarty na pracowników pochodzenia ukraińskiego. Nie jest to zaskoczenie dla nikogo – korzystają z możliwości emigracji i szukają lepiej płatnej pracy. Niestety, aby ją podjąć konieczne będzie posiadanie szeregu zezwoleń, w tym karty pobytu tymczasowego lub stałego.

W Polsce obcokrajowiec może podjąć pracę dopiero po otrzymaniu wcześniejszej zgody. Podobnie jak nie zostanie legalnie zatrudniony bez legalizacji pobytu. Pozwolenie na pracę i pobyt umożliwia podjęcie zatrudnienia na dłuższy okres niż praca sezonowa, a także możliwość poruszania się pomiędzy państwami Strefy Schengen. W jaki jednak sposób uzyskać pozwolenie na pobyt i pracę?

Czym jest karta pobytu?

Mianem karty pobytu określa się dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca przebywającego na terenie państwa polskiego. Jest wystawiany jedynie w przypadku posiadania ważnego paszportu i umożliwia przekroczenie granicy bez konieczności starania się o dodatkową wizę. Dokument pokazuje się Straży Granicznej w momencie przekraczania granicy polsko-ukraińskiej.

W dokumencie zawarte są najważniejsze dane osobowe – nie tylko imię i nazwisko, ale również adres zamieszkania na terenie Polski oraz data ważności. Kartę pobytu wystawia się na podstawie zezwolenia na pobyt i dopiero po 90 dniach.

Warto również pamiętać, że wyróżnia się karty pobytu czasowe i stałe. Pobyt czasowy koniecznie trzeba przedłużyć przed upływem tego terminu. Stały jest wydawany na 10 lat.

Jak uzyskać pozwolenie na pobyt w Polsce?

Wniosek o kartę pobytu powinien wystąpić każdy obywatel ukraińskiego pochodzenia, który przebywa w Polsce 90 dni, a pragnie zostać dłużej. Dokumenty składa się około miesiąca przed upływem tego terminu, aby właściwy urząd miał szansę na jego rozpatrzenie. Wniosek należy złożyć w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemskich Urzędu Wojewódzkiego.

Warto pamiętać, aby złożyć dokumenty odpowiednio wcześnie, ponieważ decyzja jest podejmowana w zależności od ilości wniosków oczekujących na rozpatrzenie. Karta pobytu jest wydawana w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia reszty niezbędnych dokumentów. W praktyce jednak wniosków jest zbyt wiele, aby termin wydania karty był wiążący. Z tego powodu warto podjąć współpracę z agencją pracy, która specjalizuje się w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy. Doświadczona agencja pomoże w załatwieniu wszystkich formalności.

Legalizacja zatrudnienia – pozwolenie na pracę

Polskie prawo dopuszcza zatrudnienie obcokrajowca, ale dopiero po uprzedniej legalizacji – wydania zezwolenia na pracę przez odpowiedni urząd. Wyjątkiem są studenci studiów stacjonarnych, posiadający niezbędne dokumenty poświadczające oraz osoby z kartą Polaka.

W celu otrzymania pozwolenia na pracę, konieczne jest oświadczenie z powiatowego urzędu pracy, na które czeka się około 10 dni roboczych. W niektórych przypadkach wniosek o oświadczenie można złożyć w Urzędzie Wojewódzkim, ale czas oczekiwania wynosi aż 4 miesiące. Do legalizacji pracy konieczne jest posiadanie karty pobytu czasowego lub stałego.

W niektórych przypadkach legalizację pracy przeprowadza pracodawca.

Pozwolenie na pobyt i pracę – pomoc agencji pracy

Proces zdobycia wszystkich niezbędnych pozwoleń jest skomplikowany i czasochłonny, a do tego do załatwienia wszystkich formalności potrzebna jest znajomość języka polskiego. Polski rząd uprościł wszystkie procedury dla obcokrajowców i znacznie łatwiej jest wystarać się o legalizację zarówno pobytu, jak i pracy. Niestety, liczba składanych wniosków jest duża, przez co można nie zdążyć załatwić wszystkiego w wyznaczonym terminie. Dlatego warto skorzystać z pomocy i podjąć regularną współpracę z agencją pracy, która pomoże w załatwieniu wszystkich formalności.

Doświadczeni pracownicy agencji pracy doskonale wiedzą w jaki sposób przyspieszyć wydawanie zezwoleń, jak i jakie konkretnie dokumenty powinny zostać złożone w urzędzie. Dzięki temu każdy obcokrajowiec zyskuje pewność, że odpowiedź urzędu będzie miała pozytywny charakter.

Jak uzyskać pozwolenie na pobyt i pracę – obywatele narodowości ukraińskiej

W Polsce obcokrajowcy nie mogą podjąć pracy bez odpowiednich pozwoleń. Podobnie jak z pobytem wynoszącym dłużej niż 90 dni. Warto więc zawczasu przygotować się na składanie odpowiednich wniosków do urzędu powiatowego i wojewódzkiego. Sam proces legalizacji pracy i pobytu jest niezwykle skomplikowany, dlatego może powierzyć to zadanie doświadczonej agencji pracy, która zajmie się wszystkimi formalnościami.

 

 

 

Kategoria: Opolskie usługi

Sprawdź:

Jaka jest rola rehabilitacji po udarze? Jaka jest rola rehabilitacji po udarze?
Pomoc przy montażu rampy przeładunkowej – do kogo się zgłosić? Pomoc przy montażu rampy przeładunkowej – do kogo się zgłosić?
Poznaj 5 powodów, dla których warto budować domy pasywne Poznaj 5 powodów, dla których warto budować domy pasywne
Trudności z utrzymaniem koncentracji u seniora – kiedy warto skonsultować się z lekarzem? Trudności z utrzymaniem koncentracji u seniora – kiedy warto skonsultować się z lekarzem?
Opolski biznes w jednym miejscu.