Ukraińcy w Polsce – jak uzyskać pozwolenie na pobyt i pracę

Polski rynek pracy jest otwarty na pracowników pochodzenia ukraińskiego. Nie jest to zaskoczenie dla nikogo – korzystają z możliwości emigracji i szukają lepiej płatnej pracy. Niestety, aby ją podjąć konieczne będzie posiadanie szeregu zezwoleń, w tym karty pobytu tymczasowego lub stałego.

W Polsce obcokrajowiec może podjąć pracę dopiero po otrzymaniu wcześniejszej zgody. Podobnie jak nie zostanie legalnie zatrudniony bez legalizacji pobytu. Pozwolenie na pracę i pobyt umożliwia podjęcie zatrudnienia na dłuższy okres niż praca sezonowa, a także możliwość poruszania się pomiędzy państwami Strefy Schengen. W jaki jednak sposób uzyskać pozwolenie na pobyt i pracę?

Czym jest karta pobytu?

Mianem karty pobytu określa się dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca przebywającego na terenie państwa polskiego. Jest wystawiany jedynie w przypadku posiadania ważnego paszportu i umożliwia przekroczenie granicy bez konieczności starania się o dodatkową wizę. Dokument pokazuje się Straży Granicznej w momencie przekraczania granicy polsko-ukraińskiej.

W dokumencie zawarte są najważniejsze dane osobowe – nie tylko imię i nazwisko, ale również adres zamieszkania na terenie Polski oraz data ważności. Kartę pobytu wystawia się na podstawie zezwolenia na pobyt i dopiero po 90 dniach.

Warto również pamiętać, że wyróżnia się karty pobytu czasowe i stałe. Pobyt czasowy koniecznie trzeba przedłużyć przed upływem tego terminu. Stały jest wydawany na 10 lat.

Jak uzyskać pozwolenie na pobyt w Polsce?

Wniosek o kartę pobytu powinien wystąpić każdy obywatel ukraińskiego pochodzenia, który przebywa w Polsce 90 dni, a pragnie zostać dłużej. Dokumenty składa się około miesiąca przed upływem tego terminu, aby właściwy urząd miał szansę na jego rozpatrzenie. Wniosek należy złożyć w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemskich Urzędu Wojewódzkiego.

Warto pamiętać, aby złożyć dokumenty odpowiednio wcześnie, ponieważ decyzja jest podejmowana w zależności od ilości wniosków oczekujących na rozpatrzenie. Karta pobytu jest wydawana w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia reszty niezbędnych dokumentów. W praktyce jednak wniosków jest zbyt wiele, aby termin wydania karty był wiążący. Z tego powodu warto podjąć współpracę z agencją pracy, która specjalizuje się w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy. Doświadczona agencja pomoże w załatwieniu wszystkich formalności.

Legalizacja zatrudnienia – pozwolenie na pracę

Polskie prawo dopuszcza zatrudnienie obcokrajowca, ale dopiero po uprzedniej legalizacji – wydania zezwolenia na pracę przez odpowiedni urząd. Wyjątkiem są studenci studiów stacjonarnych, posiadający niezbędne dokumenty poświadczające oraz osoby z kartą Polaka.

W celu otrzymania pozwolenia na pracę, konieczne jest oświadczenie z powiatowego urzędu pracy, na które czeka się około 10 dni roboczych. W niektórych przypadkach wniosek o oświadczenie można złożyć w Urzędzie Wojewódzkim, ale czas oczekiwania wynosi aż 4 miesiące. Do legalizacji pracy konieczne jest posiadanie karty pobytu czasowego lub stałego.

W niektórych przypadkach legalizację pracy przeprowadza pracodawca.

Pozwolenie na pobyt i pracę – pomoc agencji pracy

Proces zdobycia wszystkich niezbędnych pozwoleń jest skomplikowany i czasochłonny, a do tego do załatwienia wszystkich formalności potrzebna jest znajomość języka polskiego. Polski rząd uprościł wszystkie procedury dla obcokrajowców i znacznie łatwiej jest wystarać się o legalizację zarówno pobytu, jak i pracy. Niestety, liczba składanych wniosków jest duża, przez co można nie zdążyć załatwić wszystkiego w wyznaczonym terminie. Dlatego warto skorzystać z pomocy i podjąć regularną współpracę z agencją pracy, która pomoże w załatwieniu wszystkich formalności.

Doświadczeni pracownicy agencji pracy doskonale wiedzą w jaki sposób przyspieszyć wydawanie zezwoleń, jak i jakie konkretnie dokumenty powinny zostać złożone w urzędzie. Dzięki temu każdy obcokrajowiec zyskuje pewność, że odpowiedź urzędu będzie miała pozytywny charakter.

Jak uzyskać pozwolenie na pobyt i pracę – obywatele narodowości ukraińskiej

W Polsce obcokrajowcy nie mogą podjąć pracy bez odpowiednich pozwoleń. Podobnie jak z pobytem wynoszącym dłużej niż 90 dni. Warto więc zawczasu przygotować się na składanie odpowiednich wniosków do urzędu powiatowego i wojewódzkiego. Sam proces legalizacji pracy i pobytu jest niezwykle skomplikowany, dlatego może powierzyć to zadanie doświadczonej agencji pracy, która zajmie się wszystkimi formalnościami.

 

 

 

Kategoria: Opolskie usługi

Sprawdź:

Czy warto zdecydować się na outsourcing kadr i płac? Czy warto zdecydować się na outsourcing kadr i płac?
Kto może wypożyczyć samochód długoterminowo? Kto może wypożyczyć samochód długoterminowo?
Komu potrzebne są usługi tłumacza języków obcych? Komu potrzebne są usługi tłumacza języków obcych?
Gdzie zlecić naprawę samochodu marki Ford? Gdzie zlecić naprawę samochodu marki Ford?
© 2019 Opolski Biznes.
Opolski biznes w jednym miejscu.