Spotkanie z ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Opolu

Masz genialny pomysł na innowację i szukasz pieniędzy na jego zrealizowanie? Przyjdź na spotkanie z ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Opolu i dowiedz się, jak je pozyskać.

Już 7 listopada w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju spotkają się z przedsiębiorcami oraz naukowcami z regionu. Przekażą im najważniejsze informacje dotyczące pozyskiwania dotacji na innowacyjne projekty B+R.

NCBR dla Firm Opole

Spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) ma charakter informacyjno-warsztatowy, a udział w nim jest bezpłatny.
Eksperci przybliżą zasady aplikowania, finansowania i realizowania innowacyjnych projektów w ramach Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem trwającego do 16 grudnia 2019 r. naboru do konkursu NCBR Szybka Ścieżka. Jego budżet wynosi aż 1,1 mld zł.
Opolskie firmy dzięki dofinansowaniu z NCBR tylko w zeszłym roku realizowały 40 projektów B+R na łączną kwotę 87 mln zł. Województwo postawiło na rozwój takich inteligentnych specjalizacji, jak: chemia, technologie budownictwa i drewna, przemysł maszynowy, metalowy i energetyczny oraz technologie rolno-spożywcze. Region wskazał również specjalizację potencjalnie inteligentną, a mianowicie procesy i produkty ochrony zdrowia oraz środowiska. Firmy działające w tych branżach znacząco przyczyniają się do wzrostu możliwości województwa, stanowiąc zarazem siłę napędową całej naszej gospodarki.
Centrum innowacyjności regionu znajduje się w dwóch ośrodkach: Opolu oraz Kędzierzynie-Koźlu, gdzie koncentruje się działalność badawczo-rozwojowa. Jednak innowacyjne firmy rozwijają skrzydła także w innych miejscach, a część realizowanych przez nie projektów znalazła dofinansowanie właśnie w konkursie Szybka Ścieżka.

Bogaty wybór konkursów w formule Szybkiej Ścieżki

W ramach Szybkiej Ścieżki o dofinansowanie mogą się ubiegać duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i start-upy. W tym roku po raz pierwszy do konkursu zaproszono również konsorcja przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości ich projektu. Pozostałe 20 proc. powinno pochodzić ze środków własnych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Przypomnijmy: termin składania wniosków upływa 16 grudnia.
Nowością w tym roku są również konkursy tematyczne w Szybkiej Ścieżce: pierwszy dedykowany jest projektom z zakresu technologii kosmicznych, drugi – technologii tworzyw sztucznych (w obu konkursach nabór wniosków w terminie 2 września – 15 listopada). Trwa także nabór w konkursie dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence (termin zgłoszeń upływa 29 listopada). W październiku ogłoszony został kolejny konkurs tematyczny: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska. Wnioski w nim można składać od 14 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r. Łączny budżet konkursów w drugiej połowie 2019 r. to już 1,83 mld zł.

Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza od opolskich przedsiębiorców

Wśród Beneficjentów NCBR jest firma Atmoterm S.A., która stworzyła mapę jakości powietrza dla substancji pyłowych. Mapa ma kilka funkcji: pierwsza pozwala na informowanie o bieżącym stanie jakości powietrza w dużej rozdzielczości, druga daje szansę śledzenia historii i analizowania, jak zmienia się jakość powietrza w zależności od czynników zewnętrznych. Kolejna funkcja umożliwia przygotowanie prognoz jakości powietrza dla określonego miejsca na dwie doby do przodu. Produkt znajduje się już w fazie komercjalizacji i jest wdrażany w kilku miastach w Polsce. Równolegle realizowany jest kolejny etap dedykowany substancjom gazowym. Podczas spotkania NCBR dla firm w Opolu przedstawiciel firmy Atmoterm S.A. opowie – jako beneficjent – o swoich doświadczeniach dotyczących aplikowania i realizacji projektu.

NCBR warsztaty

Wiedza i praktyka podczas warsztatów

Przedsiębiorcy i naukowcy z regionu, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych, są zaproszeni do zapoznania się z konkursami prowadzonymi przez NCBR oraz do indywidualnych rozmów z ekspertami. W ich trakcie dowiedzą się, jak zaplanować projekt B+R, na co można przeznaczyć dofinansowanie, jak je uzyskiwać i rozliczać.
Szczegółowy program spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR, które odbędzie się 7 listopada w Opolu, a także formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie www.NCBRdlaFirm.pl.

Do tej pory odbyło się blisko 90 podobnych warsztatów w całym kraju, a planowane są kolejne. Udział w nich jest bezpłatny.

  • Więcej informacji o konkursie Szybka Ścieżka dostępnych jest na stronie ncbr.gov.pl/szybkasciezka.
  • Jeśli chcesz zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się, czy ma on szanse na dofinansowanie, skorzystaj z Asystenta Innowacji na www.ncbr.gov.pl.
  • O konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzyskasz informacje również w Punkcie Informacyjnym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, pod numerem telefonu 22 39 07 170 lub pisząc na adres info@ncbr.gov.pl.

Kontakt dla mediów ze strony NCBR: Weronika Kopernok, weronika.kopernok@ncbr.gov.pl


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych oraz projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.
Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.
Więcej informacji na stronie ncbr.gov.pl.

Kategoria: Aktualności, Biznes

Sprawdź:

Folia do sianokiszonki – na jakie parametry należy zwrócić uwagę? Folia do sianokiszonki – na jakie parametry należy zwrócić uwagę?
Audyt wewnętrzny a zewnętrzny – podstawowe różnice Audyt wewnętrzny a zewnętrzny – podstawowe różnice
Ciekawe atrakcje sportowe na Dolym Śląsku. Nasze polecenia Ciekawe atrakcje sportowe na Dolym Śląsku. Nasze polecenia
Wynagrodzenie kierowców w 2023 roku – od czego zależy? Wynagrodzenie kierowców w 2023 roku – od czego zależy?
Opolski biznes w jednym miejscu.