Przygotowywanie danych w formie flow chart

Flowchart to jedno z podstawowych narzędzi usprawniających kontrolę jakości w przedsiębiorstwie, pozwalające na przedstawienie w sposób czytelny kolejnych procesów i operacji oraz ich prześledzenie pod kątem ewentualnych błędów i niezgodności. Flow chart jest formą graficzną, która po rozpisaniu dokładnie obrazuje przebieg każdego procesu, pozwala podzielić go na mniejsze etapy i zweryfikować słuszność każdego z nich. Kiedy warto przygotowywać dane w formie flow chart i w jakich sytuacjach są one dużym ułatwieniem w działaniu?

Czym jest flow chart i jak gromadzić z jego pomocą istotne informacje?

Flow chart nazywany jest inaczej diagramem przepływu procesu lub mapą procesu, co w dość prosty sposób obrazuje rolę, jaką schematy tego typu odgrywają w firmie. W uproszczeniu flow chart jest więc logiczną sekwencją wszystkich działań i etapów danego procesu, przedstawianą w formie tabeli lub grafu w celu zebrania ogólnej wiedzy o procesie i jego szczegółowym przebiegu oraz stworzenia możliwości jego dokładnej analizy.

Flow chart może być tak ogólnikowy lub szczegółowy, jak wymaga tego dana sytuacja. Kolejne etapy procesu można więc rozpisać zarówno w ogólnych punktach i krokach, jak i zagłębiając się w konkretne informacje o wszystkich wykonywanych czynnościach, odpowiedzialności za dany proces, magazynowaniu materiałów czy współzależnościach pomiędzy procesami. Z uwagi na szczegółowość flow chartu, taką metodę prezentowania informacji o procesie warto wybrać m.in. podczas przygotowywania się do wdrażania zmian w obrębie procesów, ich optymalizacji lub przygotowywania się do audytu i certyfikacji procesów pod kątem konkretnej normy (np. ISO/IATF 16949).

Jakie dane przedstawia flow chart?

Aby flow chart był faktycznie użytecznym narzędziem pozwalającym na analizowanie procesów i planowanie zmian, szczegółowość informacji opisujących poszczególne etapy procesu powinna być jak najwyższa. Flow chart powinien być opisem całego procesu produkcyjnego danego wyrobu, przedstawiając poszczególne operacje od momentu przyjęcia surowców do magazynu, przez pobieranie ich, transport, rozładunek, przygotowanie stanowisk pracy, pracę na poszczególnych stanowiskach, kontrolę jakości, pakowanie, magazynowanie i odsyłanie do sprzedaży. Niezależnie od charakteru produkcji, flow chart może znacząco wspomóc zarządzanie jej poszczególnymi etapami i wdrażanie zmian bez zbędnego ryzyka zmiany lub wstrzymywania całego procesu produkcyjnego.

Flow chart

Chcesz przejść szkolenie z dokumentacji planu kontroli i flow chart? Skorzystaj z usług Bureau Veritas.

Flowchart dla całego procesu produkcyjnego wyrobu powinien przedstawiać poszczególne operacje, zaczynając od przyjęcia surowców do magazynu, magazynowania, następnie pobierania materiału z magazynu, bądź pola odkładczego specjalnie do tego przeznaczonego, transportu, rozładunku, poprzez przygotowanie stanowisk pracy i poszczególne zabiegi technologiczne, kontrolę jakości, pakowanie i magazynowanie. Co ważne, flow chart może być wykorzystany do zaprezentowania przebiegu całego procesu produkcyjnego, ale i poszczególnych, mniejszych procesów składających się na kolejne etapy produkcji.

Gdzie wykorzystywane są flow charty?

Jednym ze środowisk, w których flow charty spotykane są najczęściej i przynoszą najlepsze efekty jest motoryzacja, w której analiza tego typu pozwala na dokładniejsze zarządzanie jakością i bezpieczeństwem na poszczególnych etapach produkcji zgodnie z wytycznymi norm ISO/IATF 16949. Powracając do kwestii danych, jakie mogą być przedstawione w postaci flow chartu, bezpośrednie przykłady z branży motoryzacyjnej będą najlepszym wyjaśnieniem tworzenia mapy procesu. Przykładowo, przygotowując flow chart dla całego procesu produkcyjnego warto rozbić poszczególne działania na mniejsze procesy i stworzyć flow chart dla każdego z nich z osobna. Wychodząc od punktu startowego, proces skupiający się na montażu kół w samochodzie będzie wymagał pobrania nakrętek do montażu, podmontażu nakrętek, pobraniu kół, założeniu kół na oś, dokręceniu kół, kontroli i otrzymaniu pojazdu z zamontowanymi kołami zakańczającego cały proces. Flow chart jest w tym wypadku krótki, ale pozwala zauważyć jakie elementy składają się na poszczególne procesy i które z nich, jeśli w ogóle, wymagają dodatkowej pracy lub zmian w celu zwiększenia wydajności całego procesu.

Flow chart pozwala wyczytać informacje o procesach i zadaniach, które mogą zostać poprawione, usprawnione i usunięte, jeśli okażą się zbędną stratą czasu. W tym kontekście warto więc, by samą metodę flow chartu znały wszystkie osoby odpowiedzialne za kontrolowanie i usprawnianie procesów w firmie i na produkcji, w tym pracownicy działów jakości i logistyki, kontrolerzy produkcji, osoby nadzorujące nowe uruchomienia, a także specjaliści odpowiedzialni za komunikację i współpracę z klientem.

Kategoria: Biznes

Sprawdź:

Jakie objawy u niemowlaka powinny zaniepokoić? Jakie objawy u niemowlaka powinny zaniepokoić?
Koszty rozwodu – kto, kiedy i ile musi zapłacić? Koszty rozwodu – kto, kiedy i ile musi zapłacić?
Zawroty głowy a astygmatyzm Zawroty głowy a astygmatyzm
Autoryzowane a nieautoryzowane serwisy Apple – gdzie bezpiecznie i tanio oddać macbooka do naprawy? Autoryzowane a nieautoryzowane serwisy Apple – gdzie bezpiecznie i tanio oddać macbooka do naprawy?
Opolski biznes w jednym miejscu.