Program dla Polski recepta na depopulację i kryzys

Program dla Polski zauważa ogromny problem, jakim jest rosnąca depopulacja i starzenie się społeczeństwa w Polsce. Program ponadto odnotowuje niską skuteczność programów prorodzinnych. Przykładem mogą być inne, dużo bogatsze od Polski kraje, które wydają na dobrze zorganizowane programy prorodzinne duże kwoty, a pożądane skutki są niewielkie. Program dla Polski zauważa także, że programy prorodzinne nie pomogą na starzenie się społeczeństwa z powodu wydłużania się życia.
Radykalna rozwiązaniem, które odwróciłoby tendencje depopulacji i starzenia jest przyjmowanie imigrantów ze wschodu na przykład Ukrainy, Białorusi czy państw bałtyckich. Imigrantów można byłoby zachęcać do przejazdu dzięki prostym i niskim podatkom, które zostałyby wcześniej wprowadzone. Niskie podatki sprawiłyby, że do Polski wracaliby Polacy, którzy z niej wcześniej wyemigrowali. Polska według Programu dla Polski ma dobre warunki do przyjmowania imigrantów takie jak: małe zaludnienie czy dobry klimat. Sąsiednie kraje są kulturowo, językowo i etnicznie nam bliskie.
Być może jednak nawet duża imigracja nie zahamuje depopulacji i starzenia się społeczeństwa. Polska powinna przygotować się do zupełnie nowych warunków egzystencji w kraju o coraz mniej licznej i coraz starszej ludności. Kraj musi być lepiej zorganizowany, efektywny. W kraju o coraz mniejszej liczbie ludności, i to ludności coraz starszej szczególnie cenna będzie praca. Dlatego nasz kraj powinien być tak zorganizowany, aby ciążyć ku pracy, także przez obniżenie jej kosztów i opodatkowania.

Zadłużenie Polski

program dla polskiPolska jest zadłużona i zadłużenie to szybko narasta. Każdy Polak może zobaczyć skalę zadłużenia na liczniku Balcerowicz, znajdujący się na Rondzie Dmowskiego w Warszawie. Aby ten proces, prowadzący do bankructwa państwa powstrzymać potrzebna jest redukcja wydatków państwa oraz jego zreformowanie. Bankructwo może doprowadzić do takich zjawisk jak gwałtowny spadek poziomu życia, długotrwały kryzys, masową emigrację, anarchię, zamieszki na ulicach.
Od wielu lat rządzący w Polsce próbują walczyć z zadłużeniem państwa poprzez regularne podnoszenie podatków. Zabieg ten powoduje tendencje odwrotne do zamierzonych. Coraz większe podatki stają się coraz mniej efektywne, bo społeczeństwo nie jest w stanie płacić tak wysokich danin. Rosną ceny, wzrastają koszty pracy, rośnie bezrobocie i bieda. Wpływy do budżetu notorycznie maleją, państwo nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań.
Poważną metodą zmniejszania zadłużenia państwa jest zwiększanie wpływów z podatków w wyniku ich uproszczenia i zmniejszania. Trzeba zdać sobie sprawę, że główną przyczyną kryzysu finansowego są przesadzone wydatki na ubezpieczenia społeczne. Ciekawym rozwiązaniem na wylecenie polskiego zadłużenia jest model węgierski. Na polskie realia należałoby wprowadzić stopniową sprzedaż części rezerw walutowych NBP i przekazać uzyskane pieniądze do budżetu, a następnie spłacać zadłużenia. Proces musi trwać w ograniczonym czasie, by nie naruszyć ważnej funkcji walutowych rezerw.

Kategoria: Biznes Tags: 

Sprawdź:

Marketing sensoryczny – w jaki sposób działa na klientów? Marketing sensoryczny – w jaki sposób działa na klientów?
Bezpieczeństwo informacji – jak tym zarządzać w dużej firmie Bezpieczeństwo informacji – jak tym zarządzać w dużej firmie
Praca w Holandii – czy warto tam wyjechać? Praca w Holandii – czy warto tam wyjechać?
Personel a sposoby certyfikacji jego kompetencji Personel a sposoby certyfikacji jego kompetencji
© 2018 Opolski Biznes.
Opolski biznes w jednym miejscu.