Podejście procesowe a system zarządzania jakością

Rosnąca dynamika rynku produkcji towarów i świadczenia usług wymusza skuteczną adaptację do nakładanych norm tak, aby wciąż móc efektywnie zarządzać firmą, a przy tym zyskać potwierdzenie świadczenia produktów o niezmiennie wysokiej jakości.

Tradycyjne metody zarządzania firmą, w której poszczególne działy odpowiadają za ostateczną wersję produktu lub usługi jedynie w zakresie wyznaczonych obowiązków, przestają być wystarczające. Odpowiedzią na nowoczesne potrzeby przedsiębiorców i konsumentów jest podejście procesowe. Czym ono jest?

Czym jest podejście procesowe?

Wszystkie zadania, jakie są wykonane w ramach stworzenia produktu lub usługi, traktowane są jako jedna całość, w której jedna wykonywana czynność wynika z innej. Firma stawia na spełnianie oczekiwań klienta poprzez realizację założeń strategii rozwoju, które stwarzają wartość dodaną do produktu lub usługi. Wdrożenie zarządzania procesowego umożliwia znacznie bardziej efektywne dostosowanie się do zmian zachodzących we współczesnym otoczeniu.

Jak ważna jest analiza ryzyka i możliwości w podejściu procesowym?

Zastosowanie norm ISO nakłada na firmę wymagania dotyczące analizy potencjalnego ryzyka i pojawiających się szans. Tak naprawdę sprawne zarządzanie firmą nie jest możliwe bez przeprowadzenia takiej analizy, lecz uzyskanie certyfikacji jest po prostu dowodem dla klienta i innych firm na dbałość, jaką wkładasz w prowadzenie swojego biznesu. Analiza ryzyka i szans zakłada m.in.:

  • określenie, czy wdrożony system będzie adekwatny przy osiąganiu zaplanowanych wyników,
  • zwiększenie planowanych korzyści,
  • opracowanie metod mających na celu zapobieganie lub niwelowanie możliwych skutków niepożądanych,
  • doskonalenie firmy.

Przeprowadzanie regularnej analizy daje możliwość płynnego i skutecznego przechodzenia pomiędzy poszczególnymi procesami.

Szkolenie z zarządzania jakością

Najważniejsze elementy podejścia procesowego

  • Spójność – system zarządzania firmą traktowany jako całość jest znacznie lepiej przystosowany do reakcji na różnego rodzaju sytuacje – zarówno pozytywne, jak i negatywne.
  • Skuteczność – podejście procesowe daje możliwość wymiernego oszacowania, w jakim stopniu realizowane są zamierzone cele.
  • Efektywność energetyczna – pozwala na oszacowanie powiązania pomiędzy poziomem osiąganych korzyści a ilością wykorzystanych zasobów.
  • Synergia – wykorzystanie potencjału, który tkwi w prowadzeniu działań grupowych w celu osiągnięcia sukcesu.
  • Zapobieganie – firma jest przygotowana nie tylko na walkę z istniejącymi problemami, lecz też na uniemożliwienie ich zaistnienia.

Podejście procesowe w systemie zarządzania energią

Efektywność energetyczna ma coraz większe znaczenie nie tylko z uwagi na możliwość zapewnienia znaczących oszczędności, lecz także ze względu na ochronę środowiska naturalnego. Dlatego też warto rozważyć nowoczesne podejście procesowe w kontekście zarządzania energią.

Jak poprawić efektywność energetyczną firmy?

Efektywność energetyczna występuje wtedy, gdy firma poprawia ilość świadczonych usług i ich jakość, bez zwiększania nakładów na wydatki związane z energią. Ujednolicenie działań podejmowanych przez poszczególne działy w firmie umożliwia wykrycie nieprawidłowości w różnych wymiarach w znacznie szybszym tempie, m.in. opracowanie działań mających na celu zapobieganie wzrastaniu wydatków związanych ze świadczeniem usług energetycznych lub korzystaniem z nich. Rosną również szanse na szybsze opracowanie systemów zapobiegających m.in. nieprzewidzianym awariom.

Szkolenie z zarządzania jakością

Szkolenie zarządzanie jakością – dlaczego warto?

Skorzystanie ze szkoleń poprawiających zarządzanie jakością daje szansę na poprawę wyników przedsiębiorstwa w zakresie polepszenia jakości towarów i usług, a do tego uporządkowania struktury organizacyjnej firmy i prowadzone w niej procesy organizacji.

Aby firma mogła sprawnie pracować zgodnie z wdrożonymi normami, konieczne jest przeprowadzanie regularnych audytów. Wyszkolenie w tym zakresie członków personelu pomoże w zniwelowaniu kosztów związanych z zatrudnianiem audytorów zewnętrznych.

Korzystanie ze szkoleń z zarządzania jakością daje szansę na poznanie wymogów związanych z aktualnymi normami, a także pozyskanie wiedzy związanej ze sposobami jego przeprowadzania.

Kategoria: Biznes, Wydarzenia

Sprawdź:

Utrata danych na komputerze – jak je przywrócić? Utrata danych na komputerze – jak je przywrócić?
Czy terapia rodzinna może pomóc w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi? Czy terapia rodzinna może pomóc w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi?
Czy monitoring wizyjny na prywatnej posesji jest legalny? Czy monitoring wizyjny na prywatnej posesji jest legalny?
Sztuka złotnictwa – Tajniki produkcji obrączek Stelmach Sztuka złotnictwa – Tajniki produkcji obrączek Stelmach
Opolski biznes w jednym miejscu.