Norma ISO 14001 a wprowadzenie oszczędności finansowych

Coraz więcej firm jest zainteresowanych i przygotowanych do tego, aby podejmować działania mające na celu poprawę wpływu ich produktów, usług oraz wytworów na środowisko, zgodnie z polityką środowiskową i swoją polityką. Podejmowane działania mają również na celu ograniczenie wydatków generowanych przez organizację. W jaki sposób wdrożenie zasad normy ISO 14001 ma w tym pomóc?

Nieustannie zmieniający się rynek handlu zmusza przedsiębiorców do podjęcia odpowiednich kroków, dzięki którym nie tylko zwiększą swoją konkurencyjność na rynku, ale również będą mieli dobry wpływ na środowisko naturalne. Wdrożenie zasad normy ISO 14001 to szansa dla średnich i dużych przedsiębiorstw do tego, aby faktycznie poprawić swoją politykę środowiskową, a także wygenerować znaczne oszczędności funkcjonowania firmy. Jak wygląda certyfikacja normy ISO 14001? O jakie elementy należy zadbać, aby wdrożyć normę ISO 14001?

Elementy normy ISO 14001

Norma ISO 14001 to jeden ze standardów, który jest wykorzystywany do stworzenia procesu zarządzania środowiskiem. Dokładniej norma ISO 14001 daje możliwość zbudowania Systemu Zarządzania Środowiskowego w oparciu o podejście procesowe. Sam standard znajdzie swoje zastosowanie w organizacjach specjalizujących się w produkcji i dystrybucji produktów oraz usług, które pragną mieć realny wpływ na poprawę środowiska naturalnego, wyodrębniając przy tym oszczędności dla przedsiębiorstwa.

Wdrożenie standardu ISO 14001 opiera się na kilku elementach procesowych, dzięki którym możliwe jest pozytywne przejście procesu certyfikacji. Norma ISO 14001 to zatem:

  • stworzenie polityki środowiskowej,
  • stworzenie planu środowiskowego,
  • wdrożenie opracowanego planu,
  • monitorowanie i wprowadzenie działań korekcyjnych,
  • przegląd zarządzania.

Opracowanie polityki środowiskowej dla organizacji, pragnącej uzyskać certyfikację ISO 14001, polega na ułożeniu wszystkich zamierzeń i ukierunkowanie przedsiębiorstwa na działania, które mają pozytywy i realny wpływ na środowisko. Chodzi przede wszystkim o ustalenie celów i zadań środowiskowych, a także podjęcie się ich opracowania.

Stworzenie planu środowiskowego pozwoli na umiejscowienie konkretnych działań w czasie, a także przypisanie obowiązków poszczególnym pracownikom. Opracowany plan środowiskowy daje szansę na szybsze wdrożenie normy ISO 14001 w działaniach organizacji, a także usprawni proces jego monitorowania.

Certyfikacja ISO 14001

Wdrożenie planu polega nie tylko pozytywnym przejściu przez audyt wstępny, ale również na zorganizowaniu środowiska pracy odpowiadającemu standardom normy ISO 14001. Konieczne będzie przeprowadzenie szkoleń, zwłaszcza na szczeblach kierowniczych, wyznaczenie działań osobowym odpowiedzialnym za utrzymanie normy, komunikacja z całym zespołem, a także prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

W celu wykrycia wszystkich odstępstw od normy, konieczne może być przeprowadzanie audytów wewnętrznych. Pozwoli to na monitorowanie i wprowadzanie działań korekcyjnych, mających na celu usprawnienie wszystkich procesów zachodzących w danym przedsiębiorstwie. Dlatego też ważnym czynnikiem we wprowadzaniu normy ISO 14001 jest przegląd wszystkich osób znajdujących się na kierowniczych stanowiskach, gdyż to oni będą odpowiedzialni za utrzymanie wszystkich standardów.

Korzyści dla firmy z wdrożenia ISO 14001

Wprowadzenie standardów normy ISO 14001 do działania średnich i dużych firm niesie ze sobą ogromne korzyści dla każdego przedsiębiorstwa. Do najważniejszych z nich należy możliwość oszczędzania energii i materiałów. Dodatkowo wprowadzenie standardów ISO 14001 zwiększy wydajność energetyczną, a co się z tym wiąże – zmniejszą się koszty prowadzenia biznesu.

Do korzyści z wdrożenia standardu można zaliczyć także lepsze zarządzanie środowiskowe, co prowadzi także do zmniejszenia ilości odpadów i realny wpływ na stan środowiska naturalnego. Oprócz tego zwiększa się możliwość rozwoju biznesowego na inne, światowe i konkurencyjne rynku. Posiadanie certyfikacji normy ISO 14001 przekłada się także na wypełnienie wszelkich zobowiązań prawnych, a także zwiększenie zaufania wśród potencjalnych kontrahentów oraz klientów na całym świecie.

Certyfikacja ISO 14001

Z racji tego, że rynki biznesowe zmieniają się nieustannie, norma ISO 14001 daje możliwość lepszej adaptacji i bezproblemową zmianę na poziomie zarządzania firmą jeśli nadejdzie taka konieczność.

Certyfikacja ISO 14001

W celu wdrożenia standardów normy ISO 14001 konieczne jest przejście całego procesu certyfikacji ISO 14001. Odpowiednie jednostki certyfikujące przeprowadzają liczne szkolenia mające na celu zweryfikowanie działań firmy, a następnie wprowadzenie konkretnych działań. Doświadczone jednostki certyfikujące przygotowują również firmy do audytu certyfikującego, który jest ostatnim etapem przed przyznaniem certyfikatu ISO 14001.

Kategoria: Biznes

Sprawdź:

Jakie objawy u niemowlaka powinny zaniepokoić? Jakie objawy u niemowlaka powinny zaniepokoić?
Koszty rozwodu – kto, kiedy i ile musi zapłacić? Koszty rozwodu – kto, kiedy i ile musi zapłacić?
Zawroty głowy a astygmatyzm Zawroty głowy a astygmatyzm
Autoryzowane a nieautoryzowane serwisy Apple – gdzie bezpiecznie i tanio oddać macbooka do naprawy? Autoryzowane a nieautoryzowane serwisy Apple – gdzie bezpiecznie i tanio oddać macbooka do naprawy?
Opolski biznes w jednym miejscu.