Największe minusy pracy jako lekarz

Zgodnie z ustawą z dnia 28 października 1950 roku, zawód lekarza obejmuje rozpoznanie, leczenie i zapobieganie chorobom oraz wydawanie orzeczeń lekarskich. Może go wykonywać osoba, która ukończyła studia lekarskie. Zawód lekarza wiąże się z prestiżem, lecz również wielką odpowiedzialnością, która pociąga za sobą presję i stres.

Z czym lekarz musi mierzyć się na co dzień?

Zawód lekarza znajduje się na dziewiątym miejscu w zestawieniu stu najbardziej stresogennych zawodów w Polsce. Osoby go wykonujące doświadczają licznych stresów wynikających między innymi z:

  • obciążenia obowiązkami,
  • trudnych warunków pracy,
  • napiętych relacji interpersonalnych.

Lekarze są również narażeni na negatywny wpływ silnych emocji związanych z pozostawaniem w długotrwałych relacjach z osobami przewlekle chorymi. Często odczuwają oni bezradność w obliczu terminalnych chorób. Zaangażowanie emocjonalne może prowadzić do wypalenia zawodowego rozumianego jako zespół objawów wyczerpania, depersonalizacji i obniżonego poczucia osobistych dokonań.

Lekarze doświadczają ponadto stresu związanego z nadmiernym obciążeniem biurokratycznym i administracyjnymi, a także problemami wynikającymi z trudnych relacji z pacjentami i ich rodzinami. Cierpią także z powodu braku czasu na podejmowanie czynności niezwiązanych z życiem zawodowym. Jednym z problemów lekarzy jest również utrzymywanie zbyt niskiego w stosunku do nakładu pracy, odpowiedzialności i odczuwanej presji wynagrodzenia.

Oskarżenia pacjentów o błąd lekarski

Pacjent może oskarżyć lekarza o popełnienie błędu lekarskiego rozumianego jako nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie, które spowodowało powstanie u pacjenta szkody. Osoba uważająca się za stronę poszkodowaną może pociągnąć medyka do odpowiedzialności zawodowej bądź skierować pozew do sądu na drodze powództwa cywilnego lub karnego.

W ostatnich latach liczba skierowanych do sądu spraw związanych z błędami medycznymi znacząco wzrosła, co ma związek zarówno ze zwiększającą się w społeczeństwie świadomością prawną, jak i coraz bardziej roszczeniowym podejściem pacjentów. Na wzrost liczby tego typu postępowań wpływ ma również utworzenie specjalnych wydziałów do spraw błędów medycznych w prokuraturach regionalnych oraz przejęcie części tego typu postępowań przez prokuratury okręgowe, co znacząco przyspieszyło wydawanie orzeczeń.

O czym należy pamiętać w obliczu oskarżenia o błąd lekarski?

W obliczu oskarżenia o błąd lekarski, każdy lekarz powinien przede wszystkim pamiętać o niezbywalnym prawie do skorzystania z pomocy prawnej i ustanowienia obrońcy. Wykonująca zawód lekarza osoba, winna również mieć świadomość innych posiadanych przez siebie praw, które przedstawiają się następująco:

  • prawo do wglądu w akta sprawy,
  • prawo do składania wniosków dowodowych,
  • prawo do składania wyjaśnień,
  • prawo do odmowy składania wyjaśnień,
  • prawo do odmowy odpowiedzi na pytania,
  • prawo do zadawania pytań w trakcie przesłuchania,
  • prawo do zaskarżania niekorzystnych orzeczeń.

Po otrzymaniu pozwu i zwróceniu się po pomoc do specjalizującego się w postępowaniach o błędy lekarskie prawnika, lekarz powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją pacjenta, która stanowi istotną część materiału dowodowego w sprawie. Niezwykle ważne jest znalezienie świadków, pozyskanie opinii biegłego i zgromadzenie dowodów świadczących o niewinności oskarżonego.

Lekarz powinien uczestniczyć w każdej rozprawie, pamiętając przy tym, że zadaniem sądu jest dogłębna analiza dostarczonego przez obie strony materiału dowodowego i wydanie wyroku, który może, lecz nie musi uznawać racji powoda.

Jak bronić się przed oskarżeniami pacjentów o błąd lekarski?

By skutecznie bronić się przed oskarżeniami o popełnienie błędu lekarskiego, należy przedstawić przekonujący materiał dowodowy wskazujący na niewinność lekarza. Najlepszym materiałem dowodowym jest przy tym rzetelnie prowadzona, kompletna dokumentacja medyczna szczegółowo opisująca proces leczenia pacjenta.

Lekarz postawiony w stan oskarżenia w związku z popełnieniem błędu lekarskiego powinien zadbać o obronę swoich interesów, także poprzez skorzystanie z usług prawnika specjalizującego się w prawie medycznym. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, wybierze on właściwą drogę postępowania, przygotuje niezbędną dokumentację procesową oraz będzie towarzyszył lekarzowi w trakcie przesłuchań i posiedzeń sądu.

Jaką kancelarię wybrać?

Pomoc prawna dla lekarzy, jaką oferuje Kancelaria Pawelczyk Kozik, zapewnia kompleksową obsługę prawną lekarzy i reprezentuje ich w trudnych momentach życia, takich jak karne i cywilne sprawy sądowe dotyczące błędów medycznych oraz naruszeń praw pacjenta.  Oferuje także wsparcie w postępowaniach przed sądami lekarskimi i postępowaniach dyscyplinarnych związanych ze stosunkiem pracy.

Kategoria: Informacje

Sprawdź:

Poznaj korzyści z założenia pompy ciepła w swoim domu! Poznaj korzyści z założenia pompy ciepła w swoim domu!
Nowoczesne metody zarządzania bezpieczeństwem informacji Nowoczesne metody zarządzania bezpieczeństwem informacji
Jak poprawić rozwój u dwulatków? Jak poprawić rozwój u dwulatków?
Jak wybrać odpowiednie łóżko dla chorego leżącego? Jak wybrać odpowiednie łóżko dla chorego leżącego?
Opolski biznes w jednym miejscu.