Na czym polega prowadzenie spraw karnych?

Od zawsze ludzie wiedzieli, że nie mogą postępować niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami. Pierwsze takie zasady wyznaczało prawo zwyczajowe, czyli niezapisane, ogólnie znane reguły, za których naruszenie groziła kara. Przykładowo, zabranie rzeczy, która była czyjąś własnością, zawsze była postrzegana jako kradzież i była karana odcięciem ręki. Być może trochę drastyczne rozwiązanie, ale kiedyś ludzie kierowali się bardzo prosta logiką. Analogicznie, jeżeli osoba dopuściła się zniesławienia innej osoby (najczęściej wyżej postawionej w hierarchii społecznej) odcinano język, aby dalej nie dopuszczał się takich czynów. Zasada zatem była bardzo prosta i takie akry wówczas uznawano za współmierne do popełnionego czynu.

Ogólnie mechanizm zły uczynek – kara, dobry uczynek – nagroda, jest znany od zawsze. Jednakże, sposób w jaki te kary były wymierzane uległ znaczącej zmianie wraz z rozwojem ludzkości i takich dziedzin jak prawo, gospodarka, prawa człowieka, technologia i tak dalej.

Prawo karne w praktyce

Pierwotnie kary wymierzane były przez starszyznę, czyli osoby najmądrzejszy z całego plemienia czy osady, które z racji, że podejmowali ważne decyzje dotyczące ogółu, decydowali także o karze dla niesfornych członków społeczności. Później tą rolę przejęli wodzowie, książęta czy królowie, którzy dzierżyli władzę absolutną i skupiali w swoich rękach władzę ustawodawczą (dekrety, ukazy itp.), wykonawczą (bieżąca polityka i wykonywanie ustaw) oraz sądowniczą (wydawanie wyroków). Jednakże wraz z rozwojem państwowości, zwiększał się obszar wpływów danego władcy i nie był w stanie osobiście rozsądzić wszystkich sporów. Wówczas wprowadzono sądownictwo i procesy karne.

Prawo karne

Oczywiście ówczesne prowadzenie spraw karnych różniło się drastycznie od procesów, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, to jednakże był to początek pewnego nowego rozdziału w historii prawa karnego oraz sądownictwa jako takiego. Dlaczego? Tutaj musimy sięgnąć do istoty sprawy czyli po co właściwie są przeprowadzane procesy karne i czemu ma to służyć? Pominiemy średniowieczne procesy karne, które wypaczały jego sens i były tratowane instrumentalnie przez wyższe warstwy społeczne. Przeskoczmy zatem do, nazwijmy to, nowożytnych procesów karnych kiedy nauka prawa była już uznaną dziedziną i w której specjalizowało się wiele osób.

Dlaczego prawo karne jest tak ważne?

Założenie jest takie, że jeżeli ktoś popełnił przestępstwo musi być ukarany. Jednakże skazanie musi się odbyć w pewien z góry określony sposób, identyczny dla wszystkich. Chodzi tutaj przede wszystkim o maksymalny obiektywizm i sprawiedliwość podczas całego postępowania. A samo postępowanie jest podzielone na etapy oraz jest przeprowadzane przez specjalistów. Począwszy od zbierania dowodów, po sam proces sądowy ma na celu odnalezienie faktycznego winnego zbrodni, a nie szukaniu dowodów pod podejrzanego. Dodatkowo, każdy podejrzany ma swoje prawa jako uczestnik procesu w celu wyrównania jego szans w majestacie prawa. Zgodnie z nowoczesną doktryna prawa każdy człowiek ma prawo do sprawiedliwego procesu.

Więcej o tym zagadnieniu – sprawy karne Łabentowicz – dowiedz się szczegółów na temat prawa karnego.

Kategoria: Prawo Tags: , ,

Sprawdź:

Jak wygląda praca adwokata w Legnicy? Jak wygląda praca adwokata w Legnicy?
Rozwód – jak podejść do niego odpowiedzialnie? Rozwód – jak podejść do niego odpowiedzialnie?
© 2019 Opolski Biznes.
Opolski biznes w jednym miejscu.