Koszty rozwodu – kto, kiedy i ile musi zapłacić?

Koszt rozwodu zależy od wielu czynników. Uzależniony jest przede wszystkim od stałych i zmiennych opłat sądowych. Na ostateczną kwotę wpływ mają także stopień skomplikowania sprawy oraz wysokość honorarium adwokata. Znaczenie ma również to, czy rozwód przebiega bez czy z orzekaniem o winie.

Stałe koszty rozwodu

Do kosztów stałych rozwodu zaliczają się koszt złożenia pozwu rozwodowego, opłata skarbowa od pełnomocnictwa oraz opłata za dokonanie podziału majątku.

Koszt złożenia pozwu rozwodowego

Pozew rozwodowy jest dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia postępowania sądowego. Składany jest on przez jedną ze stron w dwóch egzemplarzach do właściwego sądu okręgowego. W ciągu 6 dni od złożenia pozwu wnioskodawca jest zobligowany do uiszczenia opłaty w wysokości 600 złotych. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje oddaleniem pozwu rozwodowego.

Sąd może zwolnić powoda z całości lub części kosztów pozwu rozwodowego w sytuacji, gdy wykaże on, iż nie jest w stanie uiścić wymaganej opłaty bez spowodowania uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych swoich i swojej rodziny. W celu zwolnienia z konieczności wniesienia opłaty za pozew rozwodowy należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Jedną z opłat stałych związanych z postępowaniem rozwodowym jest opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych, którą należy złożyć do właściwego urzędu miasta w sytuacji, gdy jedna lub obie ze stron będą w postępowaniu korzystać z usług prawnika.

Podział majątku

W celu uzyskania podziału majątku należy wnieść osobny pozew do wydziału cywilnego sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia majątku. W sytuacji, gdy małżonkowie są zgodni co do metody podziału zgromadzonych wspólnie dóbr, opłata za pozew wynosi 300 złotych. Przy braku porozumienia stron pozew o podział majątku to wydatek rzędu 1000 złotych. Podział majątku może być również przeprowadzony u notariusza, co wiąże się z opłatą taksy notarialnej, zależnej od wartości podlegającego podziałowi majątku, oraz pokryciem kosztów wydania wypisów i odpisów.

Podział majątku i uiszczenie związanych z nim opłat nie są konieczne w wypadku intercyzy wprowadzającej rozdzielność majątkową.

Dodatkowe koszty rozwodu

Postępowania rozwodowe często stwarzają konieczność uiszczania dodatkowych opłat, szczególnie w sytuacji, gdy sprawa jest skomplikowana i niezbędne jest wprowadzenie wniosków uzupełniających.

Orzeczenie o eksmisji

Jednym z wniosków uzupełniających jest orzeczenie o eksmisji, którego uzyskanie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości około 200 złotych.

Przyznanie alimentów

W postępowaniu sądowym może istnieć potrzeba wniesienia opłaty za przyznanie alimentów, która jest ustalana indywidualnie i stanowi procent wysokości zasądzonych świadczeń.

Opinia biegłego sądowego

W sytuacji, gdy postępowanie sądowe wprowadza konieczność skorzystania z opinii biegłych, niezbędne jest uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości od 500 do 1000 złotych.

Powrót do poprzedniego nazwiska

Jeżeli były małżonek po rozwodzie chce wrócić do poprzedniego nazwiska, jest zobowiązany do uiszczenia w urzędzie stanu cywilnego opłaty w wysokości 11 złotych.

Mediacja

W niektórych sprawach rozwodowych sąd decyduje o skierowanie współmałżonków na mediacje. Jej koszt to około 150 złotych za pierwsze spotkanie oraz 100 złotych za każde kolejne. Maksymalne opłaty za mediację nie powinny jednak przekroczyć sumy 450 złotych.

Wywiad środowiskowy

W wypadku posiadania przez współmałżonków wspólnych małoletnich dzieci, sąd może zadecydować o konieczności przeprowadzenia przez kuratora rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dodatkowa opłata z tego tytułu wynosi około 80 złotych.

Do całkowitego kosztu rozwodu należy doliczyć wysokość wynagrodzenia adwokata rozwodowego. Honorarium prawnika ustalane jest indywidualnie na podstawie cennika danej kancelarii. Na jego wysokość wpływ ma również skomplikowanie sprawy oraz długość postępowania.

Kto ponosi koszty rozwodu?

O tym, kto ponosi koszty rozwodu, decyduje rodzaj orzekania. W wypadku rozwodu z orzekaniem o winie, wszystkie koszty procesu wraz z wynagrodzeniem dla adwokata przeciwnika pokrywa strona uznana za winną. Przy rozwodzie bez orzekania o winie wszystkie koszty sądowe strony ponoszą po połowie, a honorarium adwokata każda strona wypłaca we własnym zakresie.

Adwokat do spraw rodzinnych – zyskaj niezbędną pomoc w trakcie rozwodu

Poszukujesz profesjonalnego adwokata do spraw rodzinnych w Szczecinie? Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Węgłowski, oferującą usługi doświadczonych adwokatów do spraw rodzinnych.

Kategoria: Aktualności

Sprawdź:

Bezpieczeństwo i komfort – dlaczego warto zainwestować w monitoring nieruchomości? Bezpieczeństwo i komfort – dlaczego warto zainwestować w monitoring nieruchomości?
Zdrowy sen – dlaczego wybór piżamy jest ważny? Zdrowy sen – dlaczego wybór piżamy jest ważny?
Do czego wykorzystuje się tuleje papierowe? Do czego wykorzystuje się tuleje papierowe?
Doradca podatkowy a księgowy – czym różnią się ich kompetencje? Doradca podatkowy a księgowy – czym różnią się ich kompetencje?
Opolski biznes w jednym miejscu.