Jakie firmy powinny uzyskać pozwolenie zintegrowane zgodne z dyrektywą IPPC?

Z czego wynika pozwolenie zintegrowane?

Dyrektywa IPPC (z języka angielskiego: Integrated Pollution Prevention and Control) jest Dyrektywą Unii Europejskiej, która została ustalona 24 września 1996 roku w celu zapobiegania zanieczyszczeniom. Z biegiem czasu była niejednokrotnie aktualizowana. W 2010 roku przekształcono ją w Dyrektywę IED, czyli Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, która dotyczy emisji przemysłowych.

Dyrektywa IPPC zakłada: 

  • dostęp społeczeństwa do informacji, 
  • kontrolę działalności technologicznej, 
  • zintegrowany stosunek do ochrony środowiska oraz udzielanie pozwolenia zintegrowanego,
  • najlepszą dostępną technikę, czyli BAT (Best Available Technique).

Obowiązkiem, który narzuca dyrektywa IPPC, jest właśnie uzyskanie przez firmy pozwolenia zintegrowanego dla wszystkich instalacji technologicznych, przyczyniających się do zanieczyszczania środowiska.

Należy uwzględnić, co rozumiane jest poprzez instalację. Instalacja to (według ustawy o Prawie ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.) jedno stacjonarne urządzenie techniczne lub cały zespół urządzeń, który należy do jednego podmiotu i znajduje się na terenie jednej firmy, a także obiekty budowlane niebędące urządzeniami technicznymi, ale których eksploatacja powoduje ryzyko emisji do środowiska.

drewno ippc

Czym jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane polega na działaniu, które ma służyć poprawie jakości środowiska poprzez ograniczenie tworzenia zanieczyszczeń. Powinno być przeprowadzone po ustaleniu wspólnych dla wszystkich organizacji zasad wraz z jasnym określeniem ilości wykorzystywanej energii i jej rodzaju. To niejako narzędzie odpowiedzialne za regulację środowiskowych warunków prowadzenia instalacji na terenach firm.

Posiadając pozwolenie zintegrowane, możliwe jest prowadzenie działalności, która wykorzystuje instalacje o różnym charakterze. Mowa tu np. o instalacjach, które wykorzystywane są do chowu lub hodowli zwierząt, do przetwarzania surowców skalnych, do wytwarzania paliw i innych form energii. Pozwolenie zintegrowane wydawane jest też na instalacje, które służą do odzysku odpadów, produkcji lub obróbki metali czy do produkowania nawozów, tworzyw sztucznych czy papieru. Przykłady konkretnych organizacji, które powinny ubiegać się o to pozwolenie znajdują się poniżej.

Sytuacje, w których niezbędne jest pozwolenie zintegrowane

To, czy dana firma powinna dostać pozwolenie zintegrowane zgodne z dyrektywą IPPC, zależy od jej działalności. Każda firma charakteryzuje się innym sposobem działalności, wykorzystują inne instalacje energetyczne. Dyrektywa dotyczy głównie instalacji przemysłowych, które w dużej mierze zagrażają jakości środowiska jako całości oraz jego elementom przyrodniczym. Są to zwykle ośrodki przemysłowe, takie jak huty, elektrownie, przetwórnie metali, ciepłownie, spalarnie odpadów i inne do nich podobne. Dotyczy to również instalacji związanych gospodarką – np. mleczarni czy ubojni.

Co zrobić, aby otrzymać pozwolenie zintegrowane?

Napisanie wniosku

Konieczne jest złożenie wniosku z prośbą o wydanie pozwolenia zintegrowanego. W takim wniosku muszą pojawić się konkretne informacje dotyczące instalacji i jej oddziaływania na środowisko, a także prognozy dotyczące zużycia wody, ilości i składu ścieków przemysłowych, efektywności energetycznej, wielkości hałasu, wykorzystania surowców i wytwarzania odpadów. Składający wniosek, powinien także zaproponować sposoby, które zmniejszą szansę awarii oraz szkody, które ewentualna awaria może wywołać. 

Jeżeli firma posiada kilka instalacji niesprzyjających środowisku, to trzeba ubiegać się o pozwolenie zintegrowane dla każdej z nich z osobna. Możliwe jest też załatwienie jednego pozwolenia zintegrowanego na wszystkie instalacje.

palety ippc

Złożenie wniosku do odpowiedniego organu

Wniosek powinien zostać złożony do jednego z organów ochrony środowiska, czyli do: prezydenta miasta lub starosty, marszałka województwa, regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub do organu ochrony środowiska, który jest uprawniony do wydawania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami wydobywczymi.

Czekanie na decyzję

Według prawa decyzja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego IPPC może trwać nawet do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Czasem bywa tak, że czas ten dodatkowo się przedłuża ze względu na konieczność uwzględnienia dodatkowych opinii, czy też na skutek nieprawidłowego wypełnienia dokumentów. To bardzo ważne, aby przed złożeniem wniosku dokładnie sprawdzić, czy wszystko zostało dobrze zrealizowane.

Po otrzymaniu decyzji

Pozwolenie zintegrowane nie ma terminu – to więc dobra wiadomość dla firm. W razie nieudzielenia pozwolenia zintegrowanego możliwe jest także złożenie odwołania w ciągu 14 dni od otrzymania negatywnej decyzji.

Kategoria: Aktualności, Biznes

Sprawdź:

Bezpieczeństwo i komfort – dlaczego warto zainwestować w monitoring nieruchomości? Bezpieczeństwo i komfort – dlaczego warto zainwestować w monitoring nieruchomości?
Zdrowy sen – dlaczego wybór piżamy jest ważny? Zdrowy sen – dlaczego wybór piżamy jest ważny?
Do czego wykorzystuje się tuleje papierowe? Do czego wykorzystuje się tuleje papierowe?
Doradca podatkowy a księgowy – czym różnią się ich kompetencje? Doradca podatkowy a księgowy – czym różnią się ich kompetencje?
Opolski biznes w jednym miejscu.