Jak zmusić alkoholika do leczenia?

Alkoholizm jest chorobą bardzo złożoną i powinien być leczony pod nadzorem terapeutów i specjalistów legitymujących się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Powodzenie w leczeniu uzależnione jest w dużej mierze od chęci i motywacji osoby uzależnionej.  Co jednak, jeśli alkoholik nie przejawia żadnych chęci w kierunku podjęcia leczenia? Czy można skierować taką osobę na przymusowe leczenie i w jakich sytuacjach? Wszystkie te wątpliwości rozwieje poniższy artykuł.

Zmotywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia-dlaczego jest takie trudne?

Choroba alkoholowa wywiera destrukcyjny i niszczący wpływ zarówno na zdrowie psychiczne, fizyczne, jak i na życie społeczne, rodzinne i zawodowe. Jest to choroba przewlekła, dlatego dość często również trudna do rozpoznania. Osoba uzależniona od alkoholu, dla której wysokoprocentowe trunki stają się najważniejszym celem życiowym, nie zauważa, jak wiele krzywdy swoim postępowaniem wyrządza sobie i swoim najbliższym. Bardzo często nie dopuszcza nawet do siebie myśli, że jest chora i wymaga podjęcia profesjonalnego leczenia, nie mówiąc już o wyrażeniu na nie zgody.

Zmotywowanie alkoholika do leczenia jest niełatwym zadaniem i stanowi trudne wyzwanie. Nie powinno to jednak zniechęcać najbliższych do podejmowania czynnych działań w tym kierunku, do nakłaniania osoby chorej do rozpoczęcia terapii oraz oferowania jej realnego wsparcia psychicznego.

Czy alkoholika można zmusić do podjęcia leczenia? 

Najlepsze efekty daje dobrowolna terapia będąca wynikiem świadomej i dojrzałej decyzji osoby uzależnionej. Osobie, która zdecydowała się na zmianę swojego dotychczasowego życia i na porzucenie swojego nałogu, jest zdecydowanie łatwiej czynić postępy w procesie leczenia oraz pokonywać kolejne bariery i trudności pojawiające się w jego trakcie. Chociaż w Polsce nie ma przepisów obligujących osobę chorą do podjęcia leczenia, to na podstawie  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 roku, Sąd może zobligować osobę uzależnioną do rozpoczęcia leczenia.

Jak wygląda tok postępowania dotyczący skierowania na przymusowe leczenie?

 Wniosek o skierowanie na przymusowe leczenie powinien zostać złożony do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Może uczynić to członek rodziny lub inna osoba odczuwająca skutki choroby alkoholowej danej osoby uzależnionej. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych zbiera materiały dowodowe i kieruje sprawę do Sądu. Nie jest to jednak działanie powszechnie stosowane i nie może mieć miejsca we wszystkich przypadkach. Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe będące następstwem decyzji sądu odbywa się najczęściej w wyniku wystąpienia wyraźnych następstw alkoholizmu polegających głównie na zakłócaniu spokoju i porządku publicznego, uchylaniu się od pracy, agresywnym zachowaniu, wywieraniu złego wpływu na najbliższych i rodzinę lub demoralizacji dzieci i młodzieży.

alkohol

Sąd podejmuje się rozparzenia sprawy po uprzednim otrzymaniu od gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych odpowiednich materiałów dowodowych obejmujących m.in. opinię i badania biegłego potwierdzające chorobę alkoholową oraz wynikające z niej naruszenia zasad współżycia społecznego i rodzinnego. Po przekazaniu dokumentacji dowodowej do Sądu rozpoczyna się postępowanie, którego końcowym etapem jest wydanie stosownej decyzji. 

Antybiotyk a piwo- czy można łączyć ze sobą?

Antybiotyk i piwo stanowią bardzo złe połączenie, gdyż podczas antybiotykoterapii zabronione jest spożywanie jakiegokolwiek alkoholu. Połączenie alkoholu i antybiotyków może doprowadzić nie tylko do wystąpienia bólów brzucha, zawrotów głowy, nudności i wymiotów, lecz także do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, m.in. do uszkodzenia nerek i wątroby. Ponadto picie alkoholu obniża zdolność organizmu do walki z chorobą i znacznie zmniejsza skuteczność antybiotyku. Jeżeli osoba uzależniona została skierowana przez Sąd na podjęcie przymusowego leczenia, warto, aby rozpoczęła kompleksową terapię pozwalającą na odzyskanie równowagi fizycznej i psychicznej, w tym również w sytuacjach, w których jak ta opisana powyżej, zażywanie alkoholu jest kategorycznie zabronione. W tym celu osoba uzależniona powinna skorzystać z pomocy terapeutów, którzy opracują dla niej indywidualny program wyjścia z uzależnienia obejmujący terapię i farmakoterapię dające najlepsze efekty leczenia. Zapraszamy do Ośrodka Leczenia Uzależnień „Przebudzenie” nieopodal Wrocławia, który oferuje swoim pacjentom profesjonalną opiekę, doskonałe warunki oraz przyjemne i kameralne otoczenie sprzyjające stopniowemu polepszaniu stanu zdrowia. 

Kategoria: Aktualności

Sprawdź:

W czym biegać wczesną wiosną, aby się nie przeziębić? W czym biegać wczesną wiosną, aby się nie przeziębić?
Skutki uboczne długoterminowego noszenia soczewek ortokorekcyjnych Skutki uboczne długoterminowego noszenia soczewek ortokorekcyjnych
Zorganizuj grę integracyjną i popraw współpracę wśród swoich pracowników Zorganizuj grę integracyjną i popraw współpracę wśród swoich pracowników
Poznaj sprawdzone techniki czyszczenia kanałów wentylacyjnych Poznaj sprawdzone techniki czyszczenia kanałów wentylacyjnych
Opolski biznes w jednym miejscu.