Czym zajmuje się jednostka certyfikująca?

Jednostki certyfikujące specjalizują się przede wszystkim w przeprowadzaniu audytów i wydawaniu certyfikatów na podstawie zgodności wprowadzonych przez przedsiębiorstwa systemów zarządzania z właściwymi dla nich normami ISO. Uzyskanie certyfikatu, choć w wielu przypadkach nieobowiązkowe, stanowi obecnie jeden z najważniejszych elementów budowania konkurencyjności firmy na rynku. W jaki sposób działają i czym zajmują się jednostki certyfikujące?

Czym jest jednostka certyfikująca?

Obecne na rynku firmy certyfikujące można podzielić na jednostki akredytowane i nieakredytowane, przy czym te drugie wystawiają certyfikaty, które mogą, ale nie muszą zostać uznane przez klientów przedsiębiorstwa certyfikowanego. Z tego też względu znacznie większym zainteresowaniem, szczególnie w kontekście certyfikatów ISO, cieszą się jednostki akredytowane świadczące usługi certyfikacji i weryfikacji zgodności systemów zarządzania z normami ISO oraz szkolenia dla przedsiębiorców, pracowników i audytorów zainteresowanych założeniami certyfikatów ISO.

Jednostki certyfikujące pracują z przedstawicielami różnych branż, dla których znajdują zastosowanie normy krajowe i międzynarodowe podlegające certyfikacji. Aby zachować pełną przystępność dla przedsiębiorców oraz najwyższą jakość oferowanych usług, jednostka certyfikująca musi pozostawać na bieżąco ze wszystkimi zmianami i aktualizacjami w obrębie norm, na podstawie których wystawia certyfikaty.

Zadania jednostek certyfikujących – z jakich usług może skorzystać firma?

Podstawowym zakresem działań jednostek certyfikujących są usługi certyfikacji systemów zarządzania w oparciu o normy ISO i normy branżowe, usługi certyfikacji kompetencji personelu oraz prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników firm planujących wdrożenie systemów zarządzania zgodnych z międzynarodowymi standardami. W zależności od jednostki certyfikującej możliwe jest też wykonanie u niej szkolenia dla audytorów wewnętrznych i wiodących wspomagających firmy w procesie wdrożenia i utrzymania zgodności działań ze standardami ISO.

Jednostki certyfikujące są specjalistami w zakresie ISO, ale nie wszystkie oferują usługi szkolenia i certyfikacji w obrębie wszystkich istniejących norm i standardów obowiązujących w różnych branżach i gałęziach przemysłu. Poszukując właściwej jednostki certyfikującej warto zwrócić uwagę na jej akredytację, ale także na specyfikę oferty – o ile najbardziej popularne certyfikaty ISO 9001, ISO 27001 czy ISO 14001 są oferowane przez większość jednostek, audyty i certyfikacja dla mniej powszechnych norm wymagają znalezienia wyspecjalizowanej jednostki certyfikującej.

Wszystkie firmy certyfikujące oferujące usługi z zakresu szkoleń i certyfikacji powinny być wpisane na listę jednostek akredytowanych (jeśli posiadają stosowną akredytację). Na jej podstawie będą mogły umieszczać na certyfikatach symbol akredytacji, uznający przyznany certyfikat za ważny i rozpoznawalny w skali globalnej.

Korzyści ze współpracy z jednostką certyfikującą

Podjęcie decyzji o certyfikacji systemu zarządzania, łańcucha dostaw, produkcji czy personelu wynika najczęściej z chęci rozwoju firmy, zwiększenia jej wiarygodności i wartości w oczach klientów, ale także usprawnienia wewnętrznych procedur działania wpływających bezpośrednio na stabilność i rozwój firmy. Nawiązując kontakt z jednostką certyfikującą nie podpisujesz jedynie umowy na przeprowadzenie audytu i wydanie certyfikatu – korzystanie z usług jednostek certyfikujących to często wieloletnia współpraca oparta na:

  • doradztwie,
  • audytach,
  • weryfikacji,
  • szkoleniach,
  • certyfikacji niezbędnych do zdobycia i utrzymania przyznanego certyfikatu.

Wśród korzyści, jakie zyska Twoja firma korzystając z usług sprawdzonej, zaufanej, akredytowanej jednostki certyfikującej należy wymienić przede wszystkim rzetelność wszystkich prowadzonych działań, od momentu podjęcia współpracy i korzystania doradztwa w zakresie wdrażania określonych norm i standardów, przez cały proces weryfikacji i audytu, aż po końcową certyfikację i dalsze certyfikaty powtórne przedłużające okres ważności pierwotnie uzyskanego certyfikatu. Potwierdzenie prawidłowości wdrożenia normy przez akredytowaną jednostkę certyfikującą to międzynarodowe świadectwo jakości i wartości Twojej firmy, jej przepustka do konkurencyjnej pozycji na rynku, a także dowód dla klienta potwierdzający zgodność działań firmy z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa wykraczającymi ponad podstawowe wymagania prawne.

Jednostka certyfikacyjna

Jedną z polecanych jednostek certyfikujących jest Bureau Veritas.

Wchodząc na drogę wdrożenia i certyfikacji do jednej z norm ISO, norm krajowych lub norm europejskich specyficznych dla branży decydujesz się na to, by w Twojej firmie działało systemowe podejście do zarządzania aspektami związanymi z bezpieczeństwem, jakością pracy i jakością oferowanych produktów. Potwierdzasz, że u podstaw Twoich działań leży nastawienie na ciągłe doskonalenie, skupienie na jakości produktu, poszanowanie dla środowiska i wartości ekologicznych, a także dobro klienta i zachowanie najwyższych standardów rynkowych.

Kategoria: Biznes

Sprawdź:

Jakie objawy u niemowlaka powinny zaniepokoić? Jakie objawy u niemowlaka powinny zaniepokoić?
Koszty rozwodu – kto, kiedy i ile musi zapłacić? Koszty rozwodu – kto, kiedy i ile musi zapłacić?
Zawroty głowy a astygmatyzm Zawroty głowy a astygmatyzm
Autoryzowane a nieautoryzowane serwisy Apple – gdzie bezpiecznie i tanio oddać macbooka do naprawy? Autoryzowane a nieautoryzowane serwisy Apple – gdzie bezpiecznie i tanio oddać macbooka do naprawy?
Opolski biznes w jednym miejscu.