Częstotliwość wykonywania pomiarów hałasu w firmie przemysłowej

Wykonywanie pomiarów hałasu w firmie przemysłowej jest obowiązkiem pracodawcy ustanowionym przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33, poz. 166 z późn. zm.).

W rozporządzeniu tym pojawia się nie tylko wzmianka o obowiązku wykonywania takich pomiarów, ale też informacja o częstotliwości ich wykonania, zasadach mierzenia hałasu, dopuszczalnych wartościach natężenia czynników szkodliwych czy działaniach, jakie należy podjąć w celu minimalizacji hałasu. Jak często zlecać takie pomiary i co można dzięki nim zyskać?

Pomiary hałasu w firmach przemysłowych – jak często wykonywać?

pomiary akustyczne wrocławZgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pracodawca powinien zlecić wykonanie pomiaru czynników szkodliwych, w tym także hałasu nie później niż 30 dni od rozpoczęcia swojej działalności.

Takie pomiary przeprowadzane w środowisku pracy dają podstawę do zagwarantowania pracownikom odpowiednich warunków i bezpieczeństwa podczas wykonywania powierzonych im zadań, ale też podczas przebywania na terenie zakładu.

Badania prowadzi się zarówno w dużych fabrykach, na magazynach czy w zakładach produkcyjnych, jak i biurach czy zawodach mniej kojarzących się z nadmiernym hałasem. Jak często trzeba jednak je zlecać?

Badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia hałasu, w tym tradycyjnie rozumianego hałasu, hałasu ultradźwiękowego, drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne lub drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka wykonuje się, zgodnie z rozporządzeniem:

  • co najmniej raz na dwa lata – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN),
  • co najmniej raz w roku – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,5 wartości NDN.
  • każdorazowo po wdrożeniu zmian w wyposażeniu technicznym, procesie technologicznym czy warunkach wykonywania pracy wpływających na poziom natężenia hałasu lub poziom narażenia pracowników na hałas.

Jakie jest najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu w pracy?

Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu (NDN) określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33, poz. 166 z późn. zm.) wynosi 85 dB. Wartość ta jest podawana dla narażenia na hałas w przeciągu 8-godzinnego dobowego czas pracy. Dodatkowo w rozporządzeniu wyróżnione zostały maksymalny poziom dźwięku A (nie może przekroczyć 115 dB) i szczytowego poziomu dźwięku C (nie może przekroczyć 135 dB).

Gdzie regularne badania hałasu są konieczne?

pomiary akustyczneCzęstotliwość badania natężenia hałasu w miejscu pracy jest zależna od warunków, jakie panują w zakładzie i określonych czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy, ale też wyników poprzednich badań hałasu i osiągniętych wówczas wartości natężenia hałasu.

Ze względu na zagrożenie dla zdrowia pracowników, badania poziomu hałasu powinno wykonywać się przede wszystkim tam, gdzie człowiek pracuje na co dzień w otoczeniu licznych maszyn, urządzeń i innych źródeł hałasu o natężeniu przekraczającym NDN.

Wszelkie zakłady produkcyjne, huty, prace przy wydobyciu złóż, a także place budowy czy obiekty zewnętrzne o wysokim natężeniu hałasu będą wymagały takich badań regularnie.

Ustalając częstotliwość badania poziomu hałasu trzeba pamiętać, że same pomiary nie wystarczą do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa. Jeżeli poziom hałasu w zakładzie przekracza 80 dB, pracodawca ma obowiązek zapewnić stosowanie ochrony słuchu pracownikom, a oni mogą sami zadecydować czy będą ją stosować. Nie ma tu znaczenia, czy mowa o pracy w zakładzie produkcyjnym w otoczeniu wielu maszyn, czy na budowie, gdzie dźwięk rozchodzi się swobodniej. Charakter działalności zakładu i pracy wykonywanej przez pracowników nie wyklucza obowiązku kontrolowania hałasu i zabezpieczania przed nim pracowników.

Dlaczego wykonywanie pomiarów hałasu jest tak ważne?

Hałas jest jednym z trudniejszych do zminimalizowania czynników szkodliwych i występuje w naprawdę wielu miejscach pracy. Zdarza się, że nawet osoby pracujące w szwalni przy maszynach do szycia będą musiały korzystać z ochrony słuchu zabezpieczając się przed hałasem przekraczającym poziom NDN. Wykonywanie pomiarów hałasu jest konieczne, jeśli pracodawca chce zagwarantować swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy i sprostać wymaganiom, jakie są na niego nałożone przez Kodeks pracy i obowiązujące w zakresie czynników szkodliwych rozporządzenia.

Kategoria: Aktualności Tags: , ,

Sprawdź:

Poznaj korzyści z założenia pompy ciepła w swoim domu! Poznaj korzyści z założenia pompy ciepła w swoim domu!
Nowoczesne metody zarządzania bezpieczeństwem informacji Nowoczesne metody zarządzania bezpieczeństwem informacji
Jak poprawić rozwój u dwulatków? Jak poprawić rozwój u dwulatków?
Jak wybrać odpowiednie łóżko dla chorego leżącego? Jak wybrać odpowiednie łóżko dla chorego leżącego?
Opolski biznes w jednym miejscu.