Alkoholowy zanik mózgu – na czym polega i jakie daje objawy

Alkoholowy zanik mózgu jest w najkrótszych słowach jednym z najpoważniejszych skutków długotrwałego spożywania alkoholu. W ramach postępowania tej dolegliwości dochodzi do zaników korowych oraz do poszerzenia układu komorowego. Dobrą wiadomością jest to, że zmiany te są częściowo odwracalne. Jak objawia się alkoholowy zanik mózgu? Do czego może doprowadzić? Jak wygląda leczenie?

Alkoholowy zanik mózgu – co trzeba o nim wiedzieć?

Ludzki mózg składa się z około 100 mld komórek nerwowych, przy czym po ukończeniu 35 lat w naturalny sposób tracimy 100 tys. neuronów w ciągu jednego dnia. Można więc powiedzieć, że stopniowy zanik mózgu jest naturalnym procesem starzenia się ludzkiego organizmu. Niestety jednak alkohol jest czynnikiem, jaki potrafi ten proces mocno przyspieszyć. 

Do zaniku mózgu na skutek nadmiernego spożywania alkoholu dochodzi głównie w okolicach skroniowych i czołowych. Warto jednak wiedzieć, że nie tylko spożywanie alkoholu samo w sobie tworzy tutaj problem. Kłopotliwe są również czynniki często towarzyszące nadmiernemu upojeniu. Zaliczyć tutaj możemy choćby urazy głowy, zaburzenia przepływu krwi przez mózg, do jakich dochodzi właśnie podczas bycia “pod wpływem”, bezdech towarzyszący głębokim zatruciom, a także niedobory żywieniowe.

Jak objawia się alkoholowy zanik mózgu?

Zanik kory mózgowej objawia się m.in. poprzez obniżenie tzw. zdolności motorycznych, co oznacza problemy z wykonywaniem dowolnego rodzaju ruchów. Osoba chora ma również problemy z funkcjami poznawczymi. Osłabieniu ulega orientacja, rozumienie, zdolność do szybkiego liczenia, zapamiętywania informacji; chory gorzej radzi sobie ze skoncentrowaniem się na wykonywanych czynnościach, a także ma problemy z nauczeniem się nowych rzeczy. Mogą pojawiać się również różnego rodzaju omamy i urojenia, a także osłabieniu ulegają reakcje emocjonalne. 

W przypadku zaniku mózgu spowodowanego nadużywaniem alkoholu dochodzi również do zaniku móżdżku, co skutkuje spadkiem napięcia mięśniowego, a także wykonywaniem nieskoordynowanych ruchów. Chory zatacza się i chwieje, nawet nie będąc w danej chwili pod wpływem alkoholu. 

Do czego prowadzi alkoholowy zanik mózgu?

Choroba ta nieuchronnie prowadzi do utraty zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Spadają zdolności intelektualne osoby chorej, dochodzi do problemów z porozumiewaniem się, ze względu na kłopot z wyrażaniem swoich myśli i odczuć. Pojawiają się problemy z poruszaniem się, w zaawansowanym stadium chory może wymagać nieustannej opieki. Na szczęście jest jednak możliwość częściowego odwrócenia zaniku kory mózgowej.

Jak można leczyć alkoholowy zanik mózgu?

Pierwszym i bez wątpienia najtrudniejszym krokiem jest odstawienie alkoholu. Odtrucie alkoholowe pozwoli wyhamować dalsze procesy zanikowe i da szansę na regenerację mózgu, częściowo przywracając jego upośledzone funkcje. Nie oznacza to jednak regeneracji uszkodzonych już obszarów – obszary, które nie zostały tak bardzo zniszczone przez alkohol, po prostu przejmują funkcje pełnione przez obszary uszkodzone.

Bardzo ważne jest też uzupełnienie niedoborów żywieniowych, wywołanych nadmiernym spożywaniem alkoholu – kluczowe jest uzupełnienie niedoborów witamin z grupy B, odpowiedzialnych m.in. za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Rozpoczęciu leczenia alkoholowego zaniku mózgu musi towarzyszyć początkowo również wykonanie tomografii komputerowej w celu potwierdzenia lub wykluczenia innych przyczyn postępującego zaniku kory mózgowej. Czynnikami tymi mogą być m.in. wiek, choroba Parkinsona, przebyty udar mózgu lub stwardnienie rozsiane. 

Odwyk alkoholowy a leczenie alkoholowego zaniku mózgu

Odstawienie alkoholu nie odbywa się w prosty sposób. Konieczne jest przeprowadzenie odwyku, składającego się z alkoholowego detoksu, leczenia farmakologicznego, uzupełnienia niedoborów żywieniowych, a także wprowadzenia nowych nawyków poprzez zastosowanie terapii indywidualnej i grupowej.

alkohol

Zadaniem sesji grupowych jest nawiązanie relacji z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji i udzielenie sobie wzajemnego wsparcia w czasie odchodzenia od picia alkoholu, z kolei sesje indywidualne pozwalają na dokładne ustalenie przyczyn sięgania po alkohol i stopniowe wprowadzanie zmian, dzięki którym chory nie będzie już uważał sięgania po używkę za konieczność. Istotne jest także przeprowadzenie terapii z bliskimi alkoholika tak, aby pomóc im nauczyć się funkcjonować z osobą wychodzącą z uzależnienia.

Kategoria: Informacje

Sprawdź:

Jak złagodzić ból stóp? Zalety wkładek ortopedycznych Jak złagodzić ból stóp? Zalety wkładek ortopedycznych
Zapelenie spojówek – objawy, przyczyny i leczenie Zapelenie spojówek – objawy, przyczyny i leczenie
Najczęstsze choroby odbytu i ich leczenie Najczęstsze choroby odbytu i ich leczenie
Jak zmusić alkoholika do leczenia? Jak zmusić alkoholika do leczenia?
Opolski biznes w jednym miejscu.